M.J. (Mike) Keyzer

foto M.J. (Mike) Keyzervergrootglas

Liberale diplomaat, econoom, met lange ervaring in Europese handelspolitiek. Werd in 1963 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Marijnen en later opnieuw in het kabinet-De Jong . Was belast met vervoersaangelegenheden en zette zich onder meer in voor luchtvaartovereenkomsten ten behoeve van de KLM. Voerde in 1968 namens Nederland de onderhandelingen over het Europese vervoersbeleid, waardoor onder meer de rij- en rusttijden werden gelijkgetrokken. Geen uitgesproken partijman. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van de AVRO.

VVD
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Meijer Joseph (Mike)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Venlo, 15 oktober 1911

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 juli 1983

levensbeschouwing
 • Israëlitisch (Ned.-Israëlitisch) (opgevoed)
 • geen godsdienst

opmerkingen over de naam en/of titel
Achternaam oorspronkelijk 'Keizer'

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf oktober 1963

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ministerie van Economische Zaken, van 1933 tot 1950
 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1945 tot 1951
 • ambtenaar buitenlandse dienst te Londen, omstreeks 1945
 • eerste handelssecretaris en hoofd economische afdeling, gezantschap te Bern, omstreeks 1946 tot 1947
 • adviseur Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij het Europees Bureau van de Verenigde Naties te Genève, van 1947 tot 1951
 • handelsraad economische afdeling, Nederlandse ambassade te Parijs, van 1951 tot oktober 1963 (hoofd van die afdeling, de laatste vier jaar in de rang van gevolmachtigd minister)
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met goederenvervoer en internationale vervoersaangelegenheden), van 22 oktober 1963 tot 14 april 1965
 • ambtenaar tweede klasse buitenlandse dienst, van 1965 tot april 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 18 april 1967
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, scheepvaart en goederenvervoer), van 18 april 1967 tot 6 juli 1971
 • voorzitter AVRO (Algemene Vereniging voor Radio-Omroep), van 11 september 1971 tot 1 januari 1982

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was in de periode 1967-1971 als staatssecretaris ook belast met zaken betreffende de Nederlandse spoorwegen (infrastructuur, materieel)

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde in 1964 en in 1967, 1968 de onderhandelingen over het gemeenschappelijke vervoersbeleid in de EEG. Daardoor werden de antikartelbepalingen ook van toepassing op de vervoerssector en werden de rij- en rusttijden gelijk getrokken. Ook kwam er een gemeenschappelijk vergunningenbeleid.
 • Verzette zich in 1967 tevergeefs tegen invoering van het Plan-Leber. Dat naar de Duitse minister Georg Leber genoemde plan behelsde onder meer de invoering in de Bondsrepubliek van een extra vervoersbelasting voor zwaardere vrachtauto's.
 • Diende in 1969 een wetsvoorstel in tot afschaffing van het stelsel van evenredige vrachtverdeling in de binnenscheepvaart. Het door staatssecretaris Van Hulten in de Tweede Kamer verdedigde wetsvoorstel werd in 1975 verworpen. (10.429 )
 • Sloot in 1969 in Moskou namens de Nederlandse regering een luchtvaartovereenkomst met de Sovjet-Unie over een KLM-lijnverbinding via Moskou en over Siberië naar Tokio
 • Zag in 1970 af van zijn aanvankelijke voornemen om de spoorlijn Sneek-Staveren op te heffen en te vervangen door een busdienst
 • Diende in 1970 de ontwerp-Wet sloopregeling binnenvaart in. Dit voorstel werd in 1976 door staatssecretaris Van Hulten in het Staatsblad gebracht. (11.029 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink een wijziging (Stb. 354) van de Rijtijdenwet 1936 tot stand. Daarmee werd wetgeving aangepast aan een EEG-richtlijn over grensoverschrijdend wegvervoer. Er kwam een regeling voor mechanische controle (tachograaf) op naleving van regels en de regeling van strafsancties werd opgenomen in het rijtijdenbesluit. (10.482 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in de bezettingstijd aanvankelijk werkzaam voor de Joodse Raad. Daarna tot 29 september 1943 geïnterneerd in Barneveld, tot 4 september 1944 in Westerbork, tot begin februari 1945 in Theresienstadt, waarna hij werd uitgewisseld naar Zwitserland.
 • Zijn vader was koopman in vetten en huiden

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.