J. (Jacques) de Kadt

foto J. (Jacques) de Kadt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Na de oorlog anticommunistisch georiënteerde buitenland-woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer en tegenstander van de gewapende strijd in Nederlands-Indië. Onafhankelijk politiek denker en activist en vruchtbaar publicist met onverbloemd taalgebruik. Zoon van een bedrijfsleider bij een margarinefabriek uit Oss. Was in zijn jonge jaren communist, daarna links socialist en voorman van de van de SDAP afgescheiden OSP. In het interbellum redacteur van diverse linkse tijdschriften. Overleefde in Indië het Jappenkamp. Noemde Nieuw Links 'de vijfde colonne van het Russische imperium'.

PvdA
in de periode 1948-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacques (Jacques)

geboorteplaats en -datum
Oss, 30 juli 1897

overlijdensplaats en -datum
Santpoort (gem. Velsen), 16 april 1988

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CPH (Communistische Partij Holland), van 1919 tot 1924 (royement in 1923 ongedaan gemaakt in opdracht van de Komintern)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1928 tot 1932 (radikale linkervleugel; geroyeerd)
 • OSP (Onafhankelijke Socialistische Partij), van 28 maart 1932 tot 2 september 1934 (geroyeerd)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van maart 1946 tot 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf 1970

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • redacteur discussieorgaan "De Sociaal-Democraat", van november 1931 tot december 1931
 • secretaris en hoofdredacteur "De Fakkel", vanaf januari 1932
 • secretaris OSP, van 28 maart 1932 tot 1934 (vanaf 1933 bezoldigd)
 • redacteur "De Nieuwe Kern", van oktober 1934 tot 1940 (met Sal Tas)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 5 juni 1963

gevangenschap/internering
geïnterneerd in Nederlands-Indië, van 1942 tot 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Defensiecommissie, omstreeks 1962
 • medewerker "Hollands Maandblad"

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1959 tot 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was buitenland-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met defensie en Overzeese Gebiedsdelen (Nederlands-Indië en 'de West').

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Onttrok zich in december 1948 aan een stemming over een motie-De Groot waarin de tweede politionele actie werd veroordeeld. Zijn fractiegenoten (m.u.v. Emmens) stemden tegen.
 • Fel bestrijder van de Nieuw-Guineapolitiek van minister Luns
 • Fel anti-communistisch

uit de privésfeer
 • Zat in 1933 drie maanden gevangenisstraf uit in verband met een oproep in "De Fakkel" aan soldaten en matrozen zich achter de muiterij op De Zeven Provinciën te scharen
 • Week, met Sal Tas, in juli 1934 uit naar België en Parijs om arrestatie te voorkomen vanwege een oproep tot uitbreiding van het Jordaan-oproer
 • Van zijn familie overleefden alleen hijzelf en zijn broer de Japanse interneringskampen

anekdotes en citaten
 • Toen in 1960 een amendement op de Wet op de dierenbescherming in stemming kwam over het doden van onbeheerde overlastgevende honden en katten leidde het afroepen van zijn naam tot de nodige hilariteit

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
K. Lambrechts (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/10)
 • D. Bosscher, "Jacques de Kadt en de Partij van de Arbeid", in: Socialisme en Democratie (1992, 6)
 • R. Havenaar, "Kadt, Jacques de", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel V, 141
 • M.C. Brands (red. en samenstelling), "De deftigheid in het gedrang: Keuze uit verspreide geschriften" (1991)
 • A.A. de Jonge, "Kadt, Jacques de (1897-1988)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 224
 • P. Brill, "Jacques de Kadt. Een dilettant van grote klasse", in: P. Brill (red.), "Kopstukken van het Laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten" (1999)
 • P. Frentrop, "Jacques de Kadt - De man die altijd gelijk kreeg", in: "Trouw" (Letter & Geest), 5 juni 2004

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.