M.A.F.H. Hoffmann

foto M.A.F.H. Hoffmann
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Telg uit een Rotterdamse koopmansfamilie. Was net als zijn vader firmant van een ijzerhandel en directeur van een verzekeringsmaatschappij. Behoorde zowel voor als na 1848 tot de conservatiefste leden van het parlement. Stemde als Eerste Kamerlid tegen belangrijke wetsvoorstellen van het kabinet-Thorbecke zoals de ontwerp-Kieswet en ontwerp-Provinciale Wet. Werd, mede doordat Groen van Prinsterer een zwager van hem was, soms wel tot de antirevolutionairen gerekend. Ook Eerste Kamervoorzitter Philipse was een zwager van hem. In Den Haag behorend tot de rijke Waals hervormde elite.

conservatief (protestants), ultraconservatief (vóór 1848)
in de periode 1844-1873: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Mari Aert Frederic Henri

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 5 april 1795

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 februari 1874

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (onder Willem II)
 • conservatief (verwant aan de antirevolutionairen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/10)

 • lid Provinciale Staten van Holland, van 2 juli 1839 tot 22 december 1840 (voor de steden, Rotterdam)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 22 december 1840 tot 22 oktober 1844 (voor de steden, Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 oktober 1844 tot 13 februari 1849 (voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 20 september 1852 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 juli 1853 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 februari 1868 tot 8 december 1873 (voor het kiesdistrict Gouda)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • directeur Maatschappij van Assurantie te Rotterdam
 • lid bestuur Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw te Leiden, omstreeks 1857

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van augustus 1849 tot december 1849
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1855 tot mei 1855

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/14)
 • Stemde in 1867 vóór de begroting van Buitenlandse Zaken
 • Stemde in 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Leidde in de jaren 1869-1873 als oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer na opening van een nieuwe zittingsperiode
 • Nam in december 1873 ontslag als Kamerlid vanwege zijn hoge leeftijd (77 jaar)

verkiezingen (3/9)
 • Versloeg in 1866 jhr. W.Th. Gevers Deynoot (lib.)
 • Werd bij de algemene verkiezingen in 1866 en 1868 in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg onder anderen de liberalen Van Bosse en Gevers Deynoot.
 • Versloeg in 1871 J.B.L. Wentholt (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.