Mr. Ch.J.A. Heydenrijck

foto Mr. Ch.J.A. Heydenrijck
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Katholiek negentiende-eeuws politicus die als liberaal begon en later steeds conservatiever werd. Advocaat in Nijmegen en vanaf 1862 afgevaardigde voor het district Nijmegen. Sloot zich in 1867 aan bij de tegenstanders van het conservatieve kabinet, maar keerde zich later tegen democratische hervormingen. Kwam daarbij lijnrecht tegenover Schaepman te staan. Verruilde in 1883 de Tweede Kamer voor de Raad van State. Bleef ook toen echter politiek actief en trachtte in 1884 nog tevergeefs terug te keren in het parlement. In 1890 lid van de Raad van Voogdij.

'pragmatisch' liberaal, liberaal, conservatief (katholiek), Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1862-1905: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Christianus Joannes Antonius

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
oorspronkelijk: Heijdenrijck

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 januari 1832

overlijdensplaats en -datum
Vught, 6 september 1911

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • 'pragmatisch' liberaal (noemde zich aanvankelijk liberaal-katholiek, na 1868 conservatief)
 • R.K. (Rooms-Katholieken), vanaf 1868

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 juli 1862 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 10 mei 1883 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Raad van State, van 16 mei 1883 tot 1 juli 1905 (benoemd bij K.B. van 1 mei 1883; eervol ontslag bij K.B. van 20 juni 1905)
 • lid Raad van Voogdij over koningin Wilhelmina, van 9 maart 1897 tot 31 augustus 1898

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • geheim kamerheer met kap en degen van Zijne Heiligheid de Paus
 • lid Staatscommissie inzake de werkliedenverzekering, van 1895 tot 1898

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid afdeling Oorlog (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Stemde in 1867 vóór de begroting van Buitenlandse Zaken
 • Stemde op 23 maart 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Hij poogde in 1884 terug te keren in de Kamer om als tegenwicht te dienen tegen Schaepman, doch verloor in Zevenbergen met 813 tegen 838 stemmen bij herstemming tegen A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (a.r.).
 • Steunde in 1886 in het district Leiden de katholieke anti-Schaepmanniaan J.P. Smeele
 • Richtte met Bahlmann een anti-Schaepmanniaanse Bond van Noord- en Zuid-Hollandse kiesverenigingen op (1886/1887)

uit de privésfeer
 • Was in 1857 oprichter van het maandblad "De Toeschouwer"
 • Stortte na de dood van zijn zoon (1903) en het overlijden van zijn vrouw (1905) geestelijk in en werd opgenomen in de inrichting Voorburg te Vught
 • Zijn vader was arts

verkiezingen (3/8)
 • Versloeg in 1877 W.J.J.G. Most (lib.)
 • Werd in 1881 met bijna 90 procent van de stemmen gekozen
 • Werd in 1884 in het district Zevenbergen na herstemming verslagen door A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.