J. (Jan) van Eibergen

foto J. (Jan) van Eibergen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Protestants-christelijk vakbondsleider en ARP-Tweede Kamerlid met alleen lagere school, maar met een helder verstand. Was vijftien jaar voorzitter van de christelijke bouwvakkersbond. In de Tweede Kamer volkshuisvestingspecialist in een periode dat woningnood nog volksvijand nummer één was. Vroeg in 1960 in motie om verhoging van het aantal te bouwen woningen voor minderdraagkrachtigen. Door de opstelling van de ARP-ministers leidde dit tot de 'dakpancrisis' in het kabinet-De Quay. Werd in 1964 voorzitter van het CNV.

ARP
in de periode 1956-1964: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Renkum, 19 juni 1906

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 23 oktober 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • metselaar, van 1921 tot 1946
 • lid bestuur NCB (Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid), van 1946 tot 1 december 1949
 • voorzitter NCB (Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid), van 1 december 1949 tot 24 maart 1964
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 1 september 1964
 • voorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 24 maart 1964 tot 10 juli 1969 (gekozen op 17 februari 1964)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Raad van Commissarissen NIB (Nederlands Investeringsbank)
 • voorzitter Garantiefonds Reinbouwgroep, omstreeks 1983

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting en sociale zaken van de ARP-Tweede Kamerfractie
 • Diende in december 1960 namens zijn fractie en de CHU-fractie een motie in, waarin om de bouw van 5000 extra Woningwetwoningen werd gevraagd. De aanvaarding van deze motie leidde op 23 december 1960 tot de ontslagaanvrage van het kabinet-De Quay. Na bemiddeling door prof. De Gaay Fortman kwam het kabinet op 2 januari 1961 op deze ontslagaanvrage terug.

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in april 1959 tijdens de (eerste) formatie-De Quay genoemd als minister van Volkshuisvesting
 • Was in mei 1959 één van de ondertekenaars van een brief aan het Centraal Comité van de ARP waarin een aantal antirevolutionairen hun verontrusting uitspraken over het in hun ogen te weinig sociaal-christelijke karakter van het kabinet-De Quay
 • Bedankte in 1964 als Kamerlid, omdat de combinatie met het voorzitterschap van het CNV te zwaar was

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.J. van Dijk, "Jan van Eibergen (1906-1987). Een gave mannenbroeder", in: A. Bornebroek en G. Harinck, "Het kromme recht buigen. Mensen en hun motieven in de geschiedenis van de protestants-christelijke sociale beweging" (2003)
 • De Volkskrant, 26 oktober 1987

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.