C. (Cees) Egas

foto C. (Cees) Egas
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Landbouw- en visserij-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Friese boerenzoon, die zelf op jonge leeftijd landarbeider werd en die actief was in de socialistische jeugdbeweging, de AJC. Na de oorlog werkzaam in het vormingswerk in Friesland. Als landbouwdeskundige gevormd in de kring van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Als Kamerlid hield hij in de jaren vijftig en zestig praatjes voor de VARA-radio over landbouw in de rubriek 'Voor het platteland'. In het kabinet-Cals als staatssecretaris belast met maatschappelijk werk. Zette zich zowel in die functie als nadien als Tweede Kamerlid en bestuurder in voor de belangen van ouderen.

PvdA
in de periode 1952-1972: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis (Cees)

geboorteplaats en -datum
Holwerd (gem. Westdongeradeel), 1 augustus 1913

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 21 december 2001

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1931 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landarbeider, vanaf 1926
 • cursusleider Volkshogeschool te Bakkeveen (landbouwkunde, vormingswerk)
 • landbouwkundig opzichter staatslandbouwbedrijf in de Noordoostpolder, omstreeks 1941 tot 1950
 • landbouwkundig medewerker, WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 1950 tot 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 10 mei 1965
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijk werk), van 10 mei 1965 tot 22 november 1966 (benoemd bij K.B. van 6 mei 1965)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 7 december 1972

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden op het terrein van de Directie Individueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk; 2. aangelegenheden op het terrein van de Directie Maatschappelijke Voorzieningen, het Commissariaat van Ambonezenzorg en de afdeling Landelijk Contact

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • adviseur ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)
 • lid voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, van 11 februari 1988 tot 1 januari 1993

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 7 december 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota Bejaardenbeleid 1970 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 1970 tot maart 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Interpelleerde op 4 april 1963 minister Marijnen over de ontwikkeling van de prijzen van landbouwgronden na opheffing van de prijsbeheersing per 1 januari 1963
 • Interpelleerde op 17 maart 1970 minister Schut en staatssecretaris Van de Poel over de voorgenomen afremming van de bouw van bejaardentehuizen
 • Interpelleerde op 5 november 1970 staatssecretaris Van de Poel over halfjaarlijkse uitkeringen aan bijstandtrekkers

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Drong in 1965 bij gemeenten aan op bredere bekendmaking van bijstandsnormen
 • Pleitte in 1966 voor het maatschappelijk betrokken houden van gepensioneerden, zodat zij ook na hun 65ste een zinvolle invulling aan hun leven konden geven

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1966 wetten (Stbb. 355, 356 en 357) tot stand waardoor de buitengewone pensioenen (voor oud-verzetsdeelnemers, oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden) welvaartsvast werden, er een tijdelijke toeslag kwam en er gedeeltelijk compensatie werd gegeven voor de over de pensioenen geheven AOW- en AWW-premie (8502 & 8503 & 8504)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verwierf als staatssecretaris populariteit bij de provo's, die vonden dat hij als één van de weinige politici iets begreep van hun streven naar andere machtsverhoudingen en hun strijd tegen de 'regentenmentaliteit' van veel bestuurders. Er werd door hen bij de verkiezingen van 1967 een voorkeursactie voor hem gevoerd.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Trouw, 30 december 1992

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.