I.P. Delprat

foto I.P. Delpratvergrootglas

Genie-officier en conservatief Tweede Kamerlid voor het district 's-Gravenhage uit een Waals-hervormde familie. Leidde in 1861-1862 de parlementaire enquête naar de zeemacht en maakte ook deel uit van de enquêtecommissies Zwolsche Diep en Maas en Zuid-Willemsvaart. Kreeg in Utrecht in 1861 een eredoctoraat. Broer van minister F.A.Th. Delprat.

conservatief
in de periode 1854-1862: lid Tweede Kamer

voornamen

Isaäc Paul

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • I.P. Delprat, tot 17 juni 1861
 • Dr. I.P. Delprat, vanaf 17 juni 1861 (nadat aan hem door de Hogeschool te Utrecht een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 november 1793

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 mei 1880

levensbeschouwing
Waals Hervormd

partij/stroming

stroming(en)
conservatief

hoofdfuncties en beroepen

 • gedetacheerd bij waterstaatswerken te Den Helder, van 1 mei 1812 tot 1812 (einde zomer terug naar Parijs)
 • tweede luitenant-ingenieur, van 24 december 1813 tot 1814
 • assistent onderwijs in de genie-wetenschappen, artellerie- en genieschool te Delft, van mei 1814 tot augustus 1828
 • genie-officier te Bergen (Henegouwen), van april 1818 tot november 1818
 • genie-officier te Bergen (Henegouwen), omstreeks 1819
 • hoofd onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, vanaf 11 augustus 1828
 • in actieve dienst, betrokken bij de verdediging vesting en citadel te Antwerpen, van oktober 1830 tot juni 1831
 • tweede commandant KMA te Breda, van 10 juni 1836 tot 23 augustus 1841
 • commandant KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 23 augustus 1841 tot oktober 1852
 • lid staf der genie, vanaf 19 oktober 1843
 • lid Comité van Defensie te 's-Gravenhage, vanaf 1852
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juli 1854 tot 3 april 1858 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage; bevorderd tot generaal-majoor)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1858 tot 15 september 1862 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)

officiersrangen
 • tweede luitenant/ingenieur, van 24 december 1813 tot 1814
 • eerste luitenant, van 15 december 1814 tot december 1817
 • tweede kapitein, van 17 december 1817 tot maart 1825
 • kapitein, van 11 maart 1825 tot september 1836
 • majoor, van 17 september 1836 tot 1843
 • luitenant-kolonel, van 5 november 1843 tot 1852
 • kolonel, van 2 augustus 1852 tot maart 1858
 • generaal-majoor titulair, van 1 april 1858 tot 1858

nevenfuncties

 • lid commissie Rijksbuskruitfabriek, 1823
 • lid bestuur KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs), 1854
 • vicevoorzitter KiVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs)
 • voorzitter Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage, omstreeks 1857
 • voorzitter KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs), van 1860 tot 1866
 • lid commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage, van 1866 tot 1873
 • president Weduwen- en wezenkas voor officieren van de landmacht
 • lid curatorium Stedelijk Gymnasium te 's-Gravenhage

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire enquêtecommissie inzake de uitvoering van de concessie tot landaanwinning en verdieping van het vaarwater op het Zwolsche Diep (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 april 1956 tot 5 mei 1857
 • lid parlementaire enquêtecommissie naar de toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 juli 1860 tot 3 mei 1861
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie toestand van de zeemacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 december 1861 tot 31 oktober 1862

opleiding

onderwijs buiten schoolverband
privéonderwijs van vader en van Van der Spuy

voortgezet onderwijs
 • onderwijs Nutsschool

hoger beroepsonderwijs
 • cadet aan de militaire school te 's-Gravenhage, 1810
 • élève aan de ecole des ponts et chaussees te Parijs, vanaf november 1811

eredoctoraten
 • wiskunde en natuurwetenschappen, Hogeschool te Utrecht, 17 juni 1861

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over marine- en militaire aangelegenheden en over Waterstaat
 • Diende in 1861 met Poortman, Blussé van Oud-Alblas, Dullert en Ter Bruggen Hugenholtz een voorstel in om een parlementaire enquête te houden naar de toestand van de zeemacht

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was predikant bij de Waalse gemeente te 's-Gravenhage, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken (1810-1811) en van Waterstaat (1813) en hofkapelaan (1817)

verkiezingen
 • Versloeg bij de periodieke verkiezingen in 1854 R.F. baron Raders na herstemming
 • Versloeg in 1858 L. Metman (lib.) na herstemming
 • Was in 1862 geen kandidaat meer

woonplaats(en)/adres(sen)
's-Gravenhage

ridderorden
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 14 september 1862

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Koninklijke Academie van Wetenschappen
 • lid Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
 • lid Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 390
 • Ned. Patriciaat, 1912

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
D. Delprat, Daniël

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 15 augustus 1758

moeder
F. May, Françoise

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 16 maart 1763

beroep grootvader (vaderskant)
koopman

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.