Mr. J.J. (Coos) Cremers

foto Mr. J.J. (Coos) Cremersvergrootglas

Groningse advocaat en notaris uit een katholieke notabelenfamilie, die lange tijd een vooraanstaand liberaal Eerste Kamerlid was. Nam in 1868 met vier anderen het initiatief om de Eerste Kamer een adres op te laten stellen aan de koning om hem te verzoeken een nieuw kabinet te formeren. Na de breuk tussen liberalen en katholieken en omdat hij tegen afschaffing van de doodstraf had gestemd, verloor hij in 1877 zijn Kamerzetel. Hij werd echter wel direct tot Statenlid gekozen. In 1879 keerde hij terug naar de Senaat. Broer van de liberale politicus E.J.J.B. Cremers, die zeventien jaar jonger was dan hij.

liberaal
in de periode 1850-1882: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Jacobus Johannes (Coos)

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 15 december 1806

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 5 maart 1882

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

stroming(en)
gematigd liberaal

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Groningen, vanaf 1831
 • notaris te Groningen, van 22 februari 1834 tot 10 november 1864
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 3 juli 1849 tot december 1850 (in 1849-1850 voor de stad Groningen; in 1850 voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 december 1850 tot 17 september 1877 (voor de provincie Groningen)
 • lid gemeenteraad van Groningen, van september 1865 tot 5 maart 1882
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 4 juli 1877 tot september 1879 (voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1879 tot 5 maart 1882 (voor de provincie Groningen)

nevenfuncties

rentmeester Genootschap "Pro excelendo jure patrio" te Groningen, omstreeks 1862

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Groningen, van 2 juli 1822 tot 3 juli 1830

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over koloniale zaken, waterstaat, spoorwegen en binnenlandse zaken
 • Behoorde in 1860 tot de 17 leden die vóór de (verworpen) ontwerp-wet over aanleg en exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorwegen stemden
 • Behoorde in 1860 tot de vijf leden die tegen de ontwerp-wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat stemden
 • Stemde in 1862 tegen de ontwerp-wetten tot opheffing van de slavernij in Suriname en tot afschaffing der slavernij in Nederlands West-Indië
 • Stemde in 1865 tegen de ontwerp-Wet op het Geneeskundig Staatstoezicht en tegen het wetsvoorstel over uitoefening van de geneeskunde
 • Was in 1868 de voornaamste initiatiefnemer tot het bijeenroepen van de Eerste Kamer, om een adres te kunnen opstellen waarin er bij de koning moest worden aangedrongen de Tweede Kamer niet voor de derde achtereenvolgende maal te ontbinden; mede-initiatiefnemers waren de leden Van Eysinga, Hein, Nobel en Van Swinderen
 • Behoorde in 1870 als één van de weinige liberalen tot de meerderheid die bewerkstelligde dat de begroting van Nederlands-Indië werd verworpen, wat leidde tot het aftreden van minister De Waal
 • Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf

wetenswaardigheden

algemeen
 • Niet herkozen als Eerste Kamerlid in 1877 als reactie op het niet herkiezen van katholieke liberalen bij de Tweede Kamerverkiezingen in enkele Brabantse districten

uit de privésfeer
 • Na het overlijden van zijn zoon achtte hij het niet meer nodig hard te werken om geld te verdienen
 • Zijn vader was notaris, president-burgemeester van Groningen en lid van Provinciale Staten van Groningen

woonplaats(en)/adres(sen)
Groningen

ridderorden
 • Ridder vierde klasse, Militaire Willemsorde
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 mei 1873

militaire dienst
 • vrijwilliger Groningse Schutterij, vanaf 1831 (nam deel aan de Tiendaagsche Veldtocht)

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 181
 • Ned. Patriciaat, 1952

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Groningen, 15 juli 1840

echtgeno(o)t(e)/partner
J.W.G. Cremers, Johanna Wilhelmina Gerarda (achternicht)

kinderen
1 zoon (in 1864 overleden op 14-jarige leeftijd)

vader
Mr. F.J.J. Cremers, Franciscus Jacobus Johannes

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, september 1779 (gedoopt 2 september)

moeder
R.A.M. Draper, Reinera Anna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, 11 maart 1787

broers en zusters
2 zussen en 1 broer

beroep grootvader (moederskant)
 • advocaat
 • raad van gedeputeerden bij het Hof van Stad en Lande van Groningen

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.