Mr. J.R. Corver Hooft

foto Mr. J.R. Corver Hooft
bron: Eigen Haard

Telg uit een conservatieve Amsterdamse patriciërsfamilie, die door het district Almelo naar de Tweede Kamer werd gezonden. Zijn vader was Tweede- en Eerste Kamerlid. In de hoofdstad advocaat en wethouder. Veelvuldig en gemakkelijk spreker met een wat holle stem. Stemde in 1886 tegen de grondwetsherziening.

conservatief
in de periode 1875-1887: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Reijnaud

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 26 november 1821

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 maart 1889

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • conservatief
 • lid kiesvereniging "Grondwet"
 • lid kiesvereniging "Nederland en Oranje"

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 28 oktober 1869 tot 5 september 1876
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 november 1874 tot 7 juli 1886 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1875 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Almelo)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij Vesta
 • lid bestuur departement Amsterdam Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1884 tot september 1884
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1885 tot februari 1886

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over waterstaat (kanalen, spoorwegen), koloniale zaken, financiën, justitie en onderwijs, alsmede bij de behandeling van onder meer de ontwerp-Drankwet, van wijzigingen van de Kieswet en van voorstellen tot Grondwetsherziening

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Medeoprichter van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
 • Zijn broer, G. Corver Hooft, was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

verkiezingen (3/7)
 • Versloeg in 1884 A. van Laer en J.E. Stork na herstemming
 • Versloeg in 1886 A. van Laer en A.H. Jannink na herstemming
 • Stelde zich in 1887 niet herkiesbaar

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.