J. (Johan) Brautigam

foto J. (Johan) Brautigam
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"

Vooraanstaande Rotterdamse sociaaldemocraat en woordvoerder voor vervoersaangelegenheden van de SDAP-Tweede Kamerfractie. Was aanvankelijk lid van de enigszins anarchistische Vrije Socialisten. Ging op 20-jarige leeftijd naar zee, kwam terecht bij de organisatie van zeelieden en werd daarvan bestuurder. Organiseerde in Rotterdam het scheepspersoneel en was later secretaris van de Centrale Transportarbeidersbond. Geruime tijd wethouder van Rotterdam, onder meer van volkshuisvesting. Had een sobere spreektrant. Vader van Gerda Brautigam.

SDAP
in de periode 1919-1935: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Johan (Johan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Uithoorn, 18 mei 1878

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 24 juni 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Vrije Socialisten
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1910 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 november 1919 tot 16 september 1931
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 20 september 1935
 • lid Raad van Advies gemeentebestuur Rotterdam, van 1 juni 1945 tot 9 november 1945
 • rijkshavencommissaris voor het Zuiden des Lands, van augustus 1946 tot 1 juni 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Commissie Sanering Zeevisserij, vanaf mei 1952
 • lid adviescommissie voor het havenbedrijf, tot 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische zaken, scheepvaartbelangen en marinezaken
 • Interpelleerde in 1923 de ministers Van Swaaij en Van Karnebeek over scheepvaart op de Rijn en moeilijkheden voor de Nederlandse handel in het bezette gedeelte van Duitsland

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • De CBT ontstond in november 1917 door fusie van diverse zeemans- en transportbonden, zoals de Centrale Bond van Haven- en Transportarbeiders, de Bond van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel en de Vereeniging van Kuipers
 • Trad in februari 1932 samen met De Zeeuw af als wethouder vanwege de verwerping van de voorgestelde straatbelasting. Zij wilden niet zonder meer meegaan in het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Colijn.

uit de privésfeer
Weigerde in 1919 een benoeming tot secretaris van het NVV

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.