A.W. (Arend) Biewenga Wzn.

foto A.W. (Arend) Biewenga Wzn.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG

Gereformeerde Groningse 'dikke boer' die zijn hele leven de antirevolutionairen heeft vertegenwoordigd in gemeenten, provincie en parlement. Kreeg al op jonge leeftijd het beheer over het ouderlijke landbouwbedrijf en werd als 23-jarige raadslid. Voorzitter van de Groningse Christelijke landbouwbond. Als Kamerlid woordvoerder landbouw, sociale zaken, waterstaat en volkshuisvesting. Combineerde het Kamerlidmaatschap met het lidmaatschap van GS in Groningen. Was in 1959 bij eerste poging van De Quay een kabinet te vormen bijna minister van Landbouw geworden. Begin jaren zestig voorzitter van het Landbouwschap. Bekwaam politicus en organisatieman, die de belangen van de grote boeren nooit uit het oog verloor.

ARP
in de periode 1946-1963: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Arend Willem

geboorteplaats en -datum
Garsthuizen (gem. Stedum), 28 april 1903

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 11 juli 1971

begraafplaats en -datum
Garsthuizen, 15 juli 1971

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 1946 tot 27 juli 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 5 juni 1963
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met landbouw, nutsbedrijven en toezicht gemeentelijke financiën) van Groningen, van 6 juli 1954 tot 2 juni 1958
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 6 juli 1954 tot 3 juni 1970
 • voorzitter Landbouwschap, van 16 mei 1960 tot 1 juni 1966
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met landbouw, financiën, toezicht gemeentelijke financiën) van Groningen, van 1 juni 1966 tot 1 november 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid bestuur Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwprodukten
 • lid Raad van Commissarissen busonderneming N.V. "Gado"

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Bestrijdingsmiddelenwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1960 tot maart 1962
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wijziging Zuiderzeesteunwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1960 tot november 1961

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter Vereniging Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond
 • erevoorzitter CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), vanaf 22 februari 1954

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Interpelleerde op 27 februari 1958 de ministers Suurhoff, Witte en Zijlstra over de stijgende werkloosheid
 • Was in 1960 woordvoerder bij het debat over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Benelux-verdrag
 • Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de ruimtelijke ordening

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was begin jaren zestig mikpunt van acties van boeren, die ageerden tegen de verplichte bijdrage aan het Landbouwschap. Zijn huis in Helpman moest door een cordon van agenten worden beschermd.
 • Legde na de verkiezingen van 1963 zijn Kamerlidmaatschap neer vanwege zijn werkzaamheden als voorzitter van het Landbouwschap
 • Nam in 1969 op doktersadvies ontslag als gedeputeerde

uit de privésfeer
 • Was in Groningen actief in het verzet
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Bierum
 • Zijn schoonvader was wethouder van Bedum

verkiezingen
 • Was in 1946 al Tweede Kamerkandidaat
 • In 1946 Eerste Kamerkandidaat in Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juli 1948 (wegens verkiezing tot Tweede Kamerlid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Wie is dat? 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.