Mr. J.G.S. Bevers

foto Mr. J.G.S. Bevers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Katholiek Tweede en Eerste Kamerlid en minister. Aanvankelijk advocaat en in 1888 in het district Doetinchem tot Tweede Kamerlid gekozen. Behoorde daar tot de meer democratisch gezinde katholieken. Verloor in 1894 echter zijn zetel aan een liberaal. Werd als bekwame wethouder van Den Haag aangezocht als minister van Waterstaat in het kabinet-Heemskerk. Overleed al na een jaar op 56-jarige leeftijd, nadat hij was getroffen door een beroerte. Was te kort minister om, buiten de weinig aansprekende Rivierenwet, veel tot stand te brengen.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP), Schaepmaniaan
in de periode 1888-1909: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jean Gustave Stanislas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roermond, 23 september 1852

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 januari 1909

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 7 juli 1886 tot 1 april 1902 (voor het kiesdistrict Zoetermeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Doetinchem)
 • wethouder (van openbare werken en eigendommen) van 's-Gravenhage, van 18 juni 1896 tot 12 februari 1908
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 28 april 1902 tot 23 juli 1904 (voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 12 februari 1908 (voor Zuid-Holland)
 • minister van Waterstaat, van 12 februari 1908 tot 5 januari 1909

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • kerkmeester parochie "H.H. Antonius en Lodewijk" te 's-Gravenhage
 • voorzitter Sint Vincentiusvereniging te 's-Gravenhage, van 1906 tot 1908

afgeleide functies, presidia etc.
tijdelijk secretaris van de ministerraad (kabinet-Heemskerk), van februari 1908 tot januari 1909

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over waterstaat (spoorwegen) en justitie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 1908 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel tot instelling van een Staatsbureau voor spoorwegaanleg.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1908 de Rivierenwet tot stand. Deze bepaalde dat bepaalde werken (bijv. het storten van puin en bagger, het planten van hout, riet of biezen en het aanleggen van dijken en kades) in het zomer- en winterbed niet zonder vergunning mochten plaatsvinden. Deze beperking gold niet voor werken die door het Rijk werden uitgevoerd.
 • Bracht in 1908 een wijziging van de Motor- en rijwielwet tot stand, waardoor er een maximum snelheid voor auto's in de bebouwde kom werd ingevoerd. Door aanneming van het amendement-Van Citters was die maximum snelheid op 10 i.p.v. 15 km per uur bepaald.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden. Was één van de weinige meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden (Schaepmannianen).

uit de privésfeer
 • Zijn vader was onder meer landmeter en hypotheekbewaarder
 • De ouders van zijn tweede echtgenote kwamen oorspronkelijk uit Praag

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1891 H.F. Hesselink van Suchtelen (lib.) na herstemming
 • Werd in 1894 verslagen door H.F. Hesselink van Suchtelen (lib.)
 • Werd in 1894 bij naverkiezingen in 's-Gravenhage na herstemming verslagen door J.M. Pijnacker Hordijk (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.