Ir. J. (Jan) Baas

foto Ir. J. (Jan) Baas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Groningse boerenzoon, die ruim twintig jaar lid van de Eerste Kamer was voor de VVD. Was docent landbouwonderwijs, directeur van een coöperatie, landbouwbestuurder en tevens waterstaatsbestuurder in Gelderland. Was verder lange tijd Statenlid in die provincie. Kreeg bekendheid toen hij in 1966 in de koffiekamer van de Eerste Kamer met één klap afrekende met het oorlogsverleden van een medesenator van de Boerenpartij, met wie hij nog een appeltje had te schillen. In de Senaat woordvoerder landbouw en waterstaat en daarnaast zestien jaar lid van het Europees Parlement.

VVD
in de periode 1960-1981: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Blijham-Lutjeloo (gem. Wedde, Gr.), 12 oktober 1917

overlijdensplaats en -datum
Lochem, 1 januari 2012

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 1946 tot januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 november 1960 tot 10 juni 1981
 • lid Europees Parlement, van 16 september 1963 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 5 juli 1966 tot januari 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland te Doetinchem, van 1970 tot 1983
 • lid bestuur Unie van Waterschappen, van 1970 tot 1983

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting van Landbouw en Visserij 1964 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), december 1963
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 november 1979 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder landbouw en waterstaat van de VVD-Eerste Kamerfractie. Voerde in 1973 namens de voorstanders uit zijn fractie het woord bij de behandeling van het (verworpen) wetsvoorstel tot opheffing van de gemeente Diepenveen.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Gaf op 20 september 1966 na afloop van de installatie van de gekozen leden van de Eerste Kamer op weg naar de koffiekamer zijn nieuwe medelid Adams (Boerenpartij) een klap. Adams was een ex-NSB'er, die tijdens de oorlog in conflict was geweest met Baas. Baas lichtte tijdens de installatievergadering van de Eerste Kamer dit conflict toe en sprak uit dat Adams in zijn ogen - op morele gronden - geen recht had lid te zijn van de Kamer. Dit had de woede gewekt van Adams, die hem daarop na afloop van de vergadering agressief bejegende. Een tegen hem door Adams ingediende strafklacht werd in november 1966 geseponeerd.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was weduwnaar van Tjaardina Trisina Huizenga.
 • Zijn echtgenote was wethouder van Zutphen
 • Als student actief in het verzet

verkiezingen
 • In 1956 kandidaat in en in 1963, 1966, 1971 en 1977 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.