Volt Nederland (Volt)

Logo Volt

Volt Nederland is onderdeel van een pan-Europese progressieve politieke beweging, die in 31 Europese landen actief is. In elk land is het inhoudelijke partijprogramma hetzelfde. Politiek leider van Volt Nederland is Laurens Dassen.

De partij heeft momenteel 3 zetels in de Tweede Kamer. De partij zetelt niet in de Eerste Kamer en de Nederlandse afdeling zetelt ook niet in het Europees Parlement.

Volt maakt onderdeel uit van de oppositie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Kerngegevens Volt

Partijnaam

Volt Nederland

Datum van oprichting

23 juni 2018

Website

voltnederland.org

Politiek leider

Laurens Dassen

Partijvoorzitter

Jason Halbgewachs en Sacha Muller (interim co-voorzitters)

Wetenschappelijk instituut

Stichting Wetenschappelijk Instituut Volt

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

-

Ledental per 1 januari 2021

7.500

Europese partij

Volt Europa

2.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

3 zetels

Laurens Dassen

Eerste Kamer

0 zetels

-

Europees Parlement

0 zetels

-

3.

Volt en Tweede Kamerverkiezingen

Volt neemt sinds 2021 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel zetels haalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgend gevormd?

 

jaar

Lijsttrekker

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2021

Laurens Dassen

Toekomst made in Europe

3

2,4%

Onbekend

4.

Beginselen

Volt gelooft dat het tijd is voor een nieuwe generatie in de politiek. Volt zegt te staan voor nuance, ambitie en verbinding. Als lidstaten van de EU beter samenwerken kunnen Europese landen problemen wel oplossen. Daarom vind je Volt in heel Europa met dezelfde visie. De partij pleit voor een pan-Europese oplossing voor maatschappelijke problemen.

5.

Bestuursvorm

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van Volt Nederland. Besluiten in de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Het bestuur van Volt Nederland beslist over toelating van leden. Binnen de partij is de algemene vergadering het hoogste orgaan. Tijdens deze vergaderingen wordt het politieke beleid besproken.

Partijbestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal bestuursleden en telt minimaal vijf leden.

6.

Historische ontwikkeling

Volt Nederland is in 2018 opgericht en onderdeel van een pan-Europese progressieve politieke beweging, die in 31 Europese landen actief is. In elk land is het inhoudelijke beginselprogramma hetzelfde.

In 2021 wist Volt voor het eerst een plek te veroveren in de Tweede Kamer. De partij haalde onder leiding van Laurens Dassen drie zetels.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.