Volt Nederland (Volt)

Logo Volt

Volt Nederland is onderdeel van een pan-Europese progressieve politieke beweging, die in 31 Europese landen actief is. In elk land is het inhoudelijke beginselprogramma hetzelfde. Politiek leider van Volt Nederland is Laurens Dassen.

De partij heeft momenteel twee zetels in de Tweede Kamer, twee zetels in de Eerste Kamer en twee zetels in het Europees Parlement.

Volt maakt deel uit van de oppositie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Kerngegevens Volt

Partijnaam

Volt Nederland

Datum van oprichting

23 juni 2018

Website

voltnederland.org

Politiek leider

Laurens Dassen

Partijvoorzitter

Rob Keijsers, Denise Filippo (Co-voorzitters)

Wetenschappelijk instituut

Charge Wetenschappelijk Platform Volt

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

-

Ledental per 1 januari 2024

15.020

Europese partij

Volt Europa

3.

Volt en de Tweede Kamerverkiezingen

Volt neemt sinds 2021 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel zetels haalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?

 

4.

Volt en de Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

2023

Gaby Perin-Gopie

Lijst 2023

2

  • nog niet bekend

5.

Beginselen

Volt gelooft dat het tijd is voor een nieuwe generatie in de politiek. Volt zegt te staan voor nuance, ambitie en verbinding. Als lidstaten van de EU beter samenwerken kunnen Europese landen problemen wel oplossen. Daarom vind je Volt in heel Europa met dezelfde visie. De partij pleit voor een pan-Europese oplossing voor maatschappelijke problemen.

6.

Bestuursvorm

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van Volt Nederland. Besluiten in de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Het bestuur van Volt Nederland beslist over toelating van leden. Binnen de partij is de algemene vergadering het hoogste orgaan. Tijdens deze vergaderingen wordt het politieke beleid besproken.

Partijbestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal bestuursleden en telt minimaal vijf leden.

7.

Historische ontwikkeling

Volt Nederland is in 2018 opgericht en onderdeel van een pan-Europese progressieve politieke beweging, die in 31 Europese landen actief is. In elk land is het inhoudelijke beginselprogramma hetzelfde.

In 2021 wist Volt voor het eerst een plek te veroveren in de Tweede Kamer. De partij haalde onder leiding van Laurens Dassen drie zetels. Volt behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 twee zetels.

Vertrek van Nilüfer Gündoğan (2022)

Op 26 februari 2022 werd Kamerlid Nilüfer Gündoğan uit de Kamerfractie gezet nadat er meldingen over grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Nadat de rechter dit besluit op 9 maart 2022 ongeldig verklaarde, werd de beëindiging van Gündoğans fractielidmaatschap teruggedraaid en had de fractie weer drie zetels. Op 22 maart 2022 besloot de fractie van Volt haar toch definitief uit de fractie te zetten.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.