Drs. A.J.M. (Antoinette) Laan-Geselschap

foto Drs. A.J.M. (Antoinette) Laan-Geselschap
bron: Website VVD.nl

Rotterdamse VVD-politica, die drieënhalf jaar Tweede Kamerlid was. Voor zij Kamerlid werd onder meer lid van het dagelijks bestuur van deelgemeente Rotterdam-Kralingen-Crooswijk en raadslid (fractievoorzitter) en wethouder van sport. cultuur en recreatie in de havenstad. Als Kamerlid woordvoerder zorg (onder meer Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, mantelzorg, persoonsgebonden budget en toezicht) en ook enige tijd voor politie, veiligheid en ruimtelijke ordening. Scherp debater, maar feitelijk toch meer een (lokaal) bestuurder. Haar echtgenoot was in 2017 eveneens korte tijd VVD-Tweede Kamerlid. Sinds 6 april 2021 is zij wethouder van Schiedam.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antoinette José Marie (Antoinette)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 6 april 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1995

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 26 maart 2014 tot 9 november 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021
  • wethouder (belast met stedelijke ontwikkeling, huisvesting, industrie, havenontwikkeling en sport) van Schiedam, vanaf 6 april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Erasmus Sport, vanaf 1 december 2015
  • lid curatorium Marnix Gymnasium te Rotterdam, vanaf 31 maart 2018

vorige
  • lid Raad van Toezicht NISB (Nederlandse Invaliden Sportbond), van oktober 2013 tot 31 oktober 2017
  • lid Straatnamencommissie gemeente Rotterdam, vanaf 16 september 2019

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling 'Kleine Heldenhuis' Rotterdam, vanaf 1 juni 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Was in 1997 Nederlands kampioen parlementair debatteren

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.