Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2017

De PvdD ging de verkiezingen in met het programma: 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. Het programma is vooral gericht op dierenrechten en vergroening van de economie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Economie/begroting

 • verlagen van de belasting op arbeid.
 • er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger.
 • aanpakken van belastingdeals met multinationals: Nederland moet stoppen met het faciliteren van belastingontwijking en bestaande deals openbaar maken.
 • afschaffen van bonussen in de financiële sector.
 • de Balkenende-norm gaat gelden voor alle publieke en semipublieke instellingen.
 • invoeren van een vermogenrendementsheffing op basis van reëel rendement.
 • koppelen van de kinderbijslag aan het inkomen van de ouder(s).
 • bij- en herscholing moeten worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid.
 • democratiseren van pensioenfondsen; pensioenfondsen mogen geen nieuwe investeringen doen in niet-duurzame sectoren zonder een bindend ledenreferendum.

Groen en Duurzaam

 • verhogen van de belasting op grondstoffen.
 • invoeren van een gerichte kilometerheffing.
 • invoeren van een groene staatsbalans: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien.
 • meer duurzame productie voor de regionale markt, minder bulkproductie voor de export.
 • aanpassen van de aanbestedingsprocedures van de overheid opdat alle inkopen die de overheid doet gegarandeerd duurzaam, diervriendelijk en sociaal verantwoord zijn.
 • invoeren van een groene investeringsbank in handen van de staat.
 • sluiten van de kernreactoren.
 • invoeren van statiegeld op blikjes en kleine flesjes; hogere btw voor ongezond voedsel.
 • afschaffen van subsidies en belastingkortingen voor producenten en (groot)verbruikers van fossiele energie.

Dierenrechten

 • afschaffen van dierentuinen.
 • opnemen van dierenrechten in de Grondwet.
 • afschaffen van dierproeven met primaten; strenger toetsen van aanvragen voor dierproeven.
 • er moeten voldoende dierenpolitieagenten komen.
 • invoeren van een bedenktijd voor de aankoop van een dier.
 • strengere wettelijke eisen voor het welzijn van dieren in kinderboerderijen.
 •  

Zorg

 • afschaffen van de mantelzorgboete.
 • invoeren van een Nationaal Zorgfonds.
 • afschaffen van de sollicitatieplicht voor 60-plussers.
 • invoeren van een flexibele AOW-leeftijd, mede op basis van het aantal gewerkte jaren.

Veiligheid en justitie

 • investeren in politiebureaus en wijkagenten.
 • cameratoezicht mag slechts tijdelijk gebruikt worden in een door de rechter aangewezen risicogebied.
 • majesteitsschennis en de strafbaarheid van belediging van een buitenlands staatshoofd worden geschrapt uit de wet.
 • het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgeheven: de politie gaat weer naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie wordt weer een zelfstandig ministerie.

Europa

 • beperken van de invloed van de Europese Unie.
 • een internationaal hof moet 'ecocide', moord op ecosystemen voortaan vervolgen.

Overig

 • invoeren van een ministerie van Voedsel en Landbouw.
 • afschaffen van de officiële geslachtregistratie.
 • invoeren van een raadgevend referendum dat tegelijkertijd met andere verkiezingen kan plaatsvinden (zoals in Zwitserland).
 • invoeren van een verbod op consumentenvuurwerk.
 • de maximumsnelheid moet terug naar 120 kilometer per uur.
 • betaald vaderschapsverlof naar drie maanden voor vaders.
 •  

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over