Plenaire verslagen

Alles wat tijdens de openbare vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer wordt gezegd, wordt (en werd) vrijwel woordelijk vastgelegd. Dit gebeurt door stenografen. Deze verslagen, plenaire verslagen genoemd, worden geredigeerd door de Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) van de Staten-Generaal. De Dienst Verslag en Redactie (DVR) draagt naast deze verslagen ook de verantwoordelijkheid voor de verslagen van commissieoverleggen, hoorzittingen en rondetafelgesprekken. De DVR maakt deze verslagen zowel van openbare als besloten bijeenkomsten.

Vroeger notuleerden stenografen alles wat in de vergaderingen werd gezegd. Zij werkten de in steno (verkort schrift) geschreven tekst daarna uit. Tegenwoordig wordt alles opgenomen en is kennis van stenografie niet meer nodig voor de notulisten. Op laptops worden aantekeningen gemaakt; doorgegeven correcties worden digitaal verwerkt. De stenogrammen verschijnen enkele uren na de vergadering op internet. Zij vormen de basis voor de plenaire verslagen.

In de plenaire verslagen is verder te vinden wie er aanwezig waren bij de vergadering, wie een bericht van verhindering hadden doorgegeven, welke stukken en brieven er zijn ingekomen en hoe er gestemd is.

De plenaire verslagen verschenen tot 2016 voor elke Kamer afzonderlijk in weekafleveringen. Iedereen kon zich daarop abonneren. Tegenwoordig zijn alle plenaire verslagen en kamerstukken digitaal beschikbaar. Ze worden na het sluiten vergadering gepubliceerd op de site van Eerste of Tweede Kamer. De verslagen van commissievergaderingen (Tweede Kamer) zijn na enkele weken op de site van de Kamer te vinden.

Vroeger werden de plenaire verslagen 'handelingen' genoemd. Alle handelingen en overige Kamerstukken die vanaf 1814 zijn geproduceerd zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar.


Meer over