M.M. (Machteld) Versnel-Schmitz

foto M.M. (Machteld) Versnel-Schmitz
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Lid van de D66-Tweede Kamerfractie in de jaren 1989-1998 en onder meer woordvoerster volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en (jeugd)welzijn. Was voor zij Kamerlid werd ambtenaar op Binnenlandse Zaken en deed politieke ervaring op in de raad van de gemeente Utrecht en in de Staten van de provincie Utrecht. Leidde als Kamerlid de vaste commissie voor VROM en een onderzoekscommissie naar de ondergang van een Limburgse woningstichting. Stond bekend als vriendelijk en deskundig. Werkte na haar Kamerlidmaatschap bij de Vereniging Natuurmonumenten.

D66
in de periode 1989-1998: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Machteld Maria (Machteld)

wijziging in naam en/of titulatuur
M.M. Schmitz

geboorteplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 8 september 1940

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 29 juli 2019

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 7 juni 1978 tot 29 juni 1979
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 7 september 1982 tot 1986
 • ambtenaar directoraat-generaal Openbaar Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1986 tot 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 19 mei 1998
 • beleidsmedewerker Vereniging Natuurmonumenten, van oktober 1999 tot 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Adviescommissie Universiteitsmuseum Utrecht, van 1999 tot 2006
 • voorzitter Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, van 2006 tot 2011

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie Onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1996 tot april 1996
 • voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 april 1996 tot juni 1996

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer, welzijn (jeugd en ouderen) en cultuur (monumentenbeleid) van de D66-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met onderwijs (volwasseneneducatie) en huisvesting van de Tweede Kamer.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • informatie Kamerkandidaten D66 (augustus 1989)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.