Ir. H.A. van IJsselsteyn

foto Ir. H.A. van IJsselsteyn
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Partijloze topambtenaar en minister met christelijk-historische sympathieën. Was als ambtenaar een bekwame steun van minister Talma bij diens socialewetgevingsprogramma. Als minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck kreeg hij te maken met vele wantoestanden in het distributieapparaat. Zijn optreden was niet altijd gelukkig, omdat hij - weliswaar buiten zijn schuld - enkele keren onjuiste informatie bleek te hebben verschaft aan de Tweede Kamer.

partijloze c.h.
in de periode 1918-1922: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Albert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zierikzee, 6 december 1860

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 februari 1941

3.

Partij/stroming

stroming(en)
christelijk-historisch

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • directeur-generaal Arbeid, ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 1 september 1909 tot 9 september 1918
 • minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, van 9 september 1918 tot 13 september 1922
 • minister van Marine ad interim, van 5 januari 1920 tot 31 maart 1920 (na het aftreden van minister Bijleveld)
 • ambteloos, vanaf 13 september 1922

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter commissie inzake de waterverontreiniging, omstreeks 1933
 • regeringsvertegenwoordiger bij internationale conferenties over arbeidsvraagstukken

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Een door hem en zijn ambtgenoot Heemskerk ingediend wetsvoorstel tot instelling van Duurteraden die moesten toezien op de prijzen, werd in 1920 door de Tweede Kamer verworpen
 • Stelde gelden beschikbaar voor ontginning van de Peel. Het dorp IJsselsteyn is naar hem genoemd.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1920 de Veewet tot stand, die de Veewet van 1870 en wetten tot voorkoming van hondsdolheid en longziekte onder rundvee en tot keuring van voor uitvoer bestemd vlees verving. De Veewet gaf een wettelijke basis aan de eenhoofdige leiding van de Veeartsenijkundige Dienst. Deze dienst was belast met de zorg van de algemene gezondheidstoestand van de veestapel, de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten en hondsdolheid en de keuring van voor export bestemd vlees. De wet bevatte maatregelen die konden worden genomen in geval er een veeziekte of hondsdolheid uitbrak, zoals sluiting van veemarkten en dierentuinen, het instellen van een verbod op doorvoer van vlees en vleesproducten, het afmaken van verdacht vee, het ontsmetten van gebouwen, het inenten van dieren, alsmede het opsluiten, afmaken of muilkorven van honden en katten.
 • Bracht in 1922 de Boswet tot stand, die beheerders van bossen verplichtte te zorgen voor behoorlijk onderhoud en tot melding van voorgenomen vellingen; particulieren hebben geen kapvergunning nodig

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Had als ambtenaar een belangrijk aandeel in de voorbereiding van Talma's sociale-verzekeringswetten en van de Arbeidswet 1911
 • Trad nog voor het optreden van het nieuwe kabinet af vanwege de opheffing van zijn departement en omdat hij een reis ging maken

uit de privésfeer (3/4)
 • Had de leiding bij de bouw van de eerste Rotterdamse telefooncentrale
 • Adviseerde in de Eerste Wereldoorlog Gothenburg bij havenaanleg
 • Zijn vader was voorzitter van de Kamer van Koophandel in Zeeland en lid van Provinciale Staten van Zeeland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.