A.W. (Ab) te Pas

foto A.W. (Ab) te Pas
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Fractieleider van de Nederlandse Middenstandspartij, een partij die in 1971 twee zetels in de Tweede Kamer kreeg. Was voor hij Kamerlid werd directeur van een groothandel in schilderijen in Amsterdam. Kreeg al direct te maken met een conflict in zijn partij, omdat strijd ontstond over de vraag wie fractievoorzitter moest worden: hij of De Jong. Die laatste had de zetel 'overgenomen' van M. Dessing. De ruzie, had spoedig een splitsing tot gevolg. Speelde in de Kamer nauwelijks een rol van betekenis en sprak weinig. Keerde in december 1972 niet terug in het parlement.

NMP
in de periode 1971-1972: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Albertus Wilhelmus (Ab)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 augustus 1910

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 11 maart 1981

2.

Partij/stroming

partij(en)
NMP (Nederlandse Middenstandspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • chef afdeling opname, GG & GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst) te Amsterdam, van 1926 tot 1966
  • directeur groothandel in schilderijen, vanaf 1966
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972
  • fractievoorzitter NMP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Voerde in de Tweede Kamer behalve bij de algemene beschouwingen en het debat over regeringsverklaring in 1972 enkele malen het woord bij begrotingsbehandelingen (o.a. Economische Zaken). Had met name belangstelling voor fiscale maatregelen op autogebied. Voerde voorts het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel over samenvoeging van Gennep en Ottersum en over een grenswijziging van de gemeente Papendrecht.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Volgens vicevoorzitter Jacques de Jong was Te Pas in de verkiezingsstrijd bewust op de achtergrond getreden, omdat De Jong beter kon debatteren. Na de verkiezingen zou Te Pas zijn teruggekomen op de belofte om geen fractievoorzitter te worden. De Jong was als tweede voor de NMP Kamerlid geworden, nadat M.W.P.M. Dessing 'vrijwillig' zou hebben afgezien van zijn zetel. De ruzie tussen Te Pas en De Jong leidde tot splitsing van de fractie.
  • Moest in november 1972 na een kort geding het royement van NMP-oprichter en -penningmeester M. Dessing ongedaan maken

uit de privésfeer
  • Een belangrijke rol in de NMP werd gespeeld door zijn schoonzoon H. Kamping, een handelaar in autopoetsartikelen. Kamping was secretaris van de NMP.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.