Dr. G.W.M. (Gerard) Huysmans

foto Dr. G.W.M. (Gerard) Huysmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Katholiek politicus die in het laatste oorlogskabinet minister van Financiën was en in het eerste kabinet-Beel minister van Economische Zaken. Stelde de Bankraad in en bracht de wet tot stand over de positie van het Centraal Planbureau. Koos voor een veel minder sturende overheid dan zijn socialistische voorganger had voorgestaan. Was voor hij minister werd directeur van de Boerenleenbank en voorman van de katholieke werkgevers. Opgewekte, ter zake kundige bewindsman, maar ook behoudend en wat autoritair. Overleed op betrekkelijk jonge leeftijd.

RKSP, KVP
in de periode 1945-1948: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerardus Wilhelmus Maria (Gerard)

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 29 april 1902

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 maart 1948

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • procuratiehouder Nationale Bankvereeniging te 's-Gravenhage, tot 1927
 • directeur kantoor te Heerlen, Nationale Bankvereeniging, van 1927 tot 1932
 • lid Raad van Bestuur Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven, van 1932 tot 1945
 • minister van Financiën, van 23 februari 1945 tot 25 juni 1945
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel (Herstelbank), van 1 november 1945 tot 3 juli 1946
 • minister van Economische Zaken, van 3 juli 1946 tot 14 januari 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid algemeen bestuur Vereniging voor Hoger Onderwijs in de Economische Wetenschappen, 1945
 • regeringscommissaris Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen N.V. (BENAS) te 's-Gravenhage, omstreeks 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Keerde zich af van het door zijn voorganger Hein Vos ingezette streven naar een meer door de overheid geleide economie en paste het wetsvoorstel over het Centraal Planbureau in die zin aan. Er zou wel een Centraal Economisch Plan komen, maar dat zou vooral coördinerend zijn en niet sturend, zoals via het eerder voorgestelde Nationaal Welvaartsplan.
 • Stelde in december 1946 de Staatscommissie-Couvée in die moest onderzoeken of socialisatie van de vier particuliere mijnen in Limburg wenselijk was
 • Koos ervoor bij de nieuwe publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voort te bouwen op de tijdens de Bezetting ontstane Organisatie-Woltersom. Stelde in januari 1947 een commissie uit de Stichting van de Arbeid in onder leiding van prof. F.J.H.M. van de Ven, die de PBO-gedachte verder moest uitwerken als aanzet voor een wettelijke regeling.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1947 de Wet Belastingherziening 1947 tot stand, waarbij onder meer het tarief van de omzetbelasting werd verhoogd van 2 naar 3%. Noodzakelijk levensbehoeften worden vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Bracht in 1947 de Wet voorbereiding van de vaststelling van een Centraal-Economisch Plan (Stb. H 127) tot stand. Deze geeft een wettelijke basis aan het Centraal Planbureau, dat op geregelde tijden een Centraal-Economisch Plan moet opstellen. (180)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Eén der "Heren XVII", een groep van zeventien vertegenwoordigers uit het bevrijde Zuiden die in februari 1945 in Engeland op het landgoed Stubbings bij Maidenhead koningin Wilhelmina bijpraatte over de toestanden in Nederland.
 • Nam om gezondheidsredenen ontslag als minister

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juli 1946 (bedankt vanwege ministerschap)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.A.A. Bervoets, "Huijsmans, Gerardus Wilhelmus Maria (1902-1948)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 264
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • M.D. Bogaarts, "De periode van het kabinet-Beel 1946-1948. Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945", Band B (Nijmegen, 1989), p. 1219 e.v.

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.