Dr. A.J. (Bart) Verbrugh

foto Dr. A.J. (Bart) Verbrugh
bron: Beeldbank Nationaal Archief

GPV-voorman. Scheikundige die werkzaam was in Nederlands-Indië en tijdens de Japanse bezetting in een kamp zat. Na de oorlog leraar fysische chemie aan een HTS in Dordrecht en later adjunct-directeur van die school. Jarenlang secretaris van het GPV. Kwam in 1971 als tweede GPV'er naast Jongeling in de Tweede Kamer en volgde hem in 1977 op als fractieleider. Had minder 'het gehoor' van de Kamer dan zijn veel bekendere voorganger. Maakte deel uit van de Staatscommissie-Cals/Donner.

GPV
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Albertus Johannes (Bart)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 juli 1916

overlijdensplaats en -datum
Dordrecht, 5 februari 2003

3.

Partij/stroming

partij(en)
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Hogere Technische School te Dordrecht, van 1947 tot 1971
 • adjunct-directeur, Hogere Technische School te Dordrecht, van 1958 tot 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 10 juni 1981
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1977 tot 26 mei 1981 (eenmansfractie)

gevangenschap/internering
geïnterneerd (tijdens Japanse bezetting)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • deeltijd-leraar fysische scheikunde en atoomfysica, Hogere Technische School te Dordrecht, van 1971 tot augustus 1981
 • lid Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, van 1981 tot 1986

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 18 juni 1974 minister Vredeling en staatssecretaris Stemerdink over bezuinigingen op de defensie-uitgaven
 • Diende in 1979 samen met H.G. Abma (SGP) het initiatiefwetsvoorstel levensbescherming menselijke vrucht in. Dit voorstel werd in 1980 door de Tweede Kamer verworpen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in de jaren vijftig lijsttrekker van het GPV bij de Statenverkiezingen in Zuid-Holland
 • Zette zich net als zijn voorganger Jongeling sterk in voor de rechten van het volk van West-Irian (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea)
 • Kwam op 8 maart 1979 tijdens het debat over het mogelijke NSB-lidmaatschap van Luns in conflict met PvdA-fractievoorzitter Den Uyl toen hij een vergelijking trok tussen de SDAP en de NSB in 1933. Volgens hem had de SDAP zich ten goede en de NSB zich ten kwade ontwikkeld. Den Uyl noemde die vergelijking 'schandelijk'.

uit de privésfeer
 • Had een slecht gezichtsvermogen
 • Zijn moeder overleed 27 februari 1927. Zijn vader hertrouwde in 1928.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.