A. (Jeanne) Fortanier-de Wit

foto A. (Jeanne) Fortanier-de Wit
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Charmante liberale afgevaardigde voor de PvdV en VVD in de Tweede Kamer, die zeer gewaardeerd werd door haar medeleden en de parlementaire pers. Kampioene van het openbaar onderwijs. Was zelf in Rotterdam werkzaam geweest in het onderwijs. Hield zich verder bezig hield met Koninkrijkszaken, de omroep en sociale vraagstukken. Lid van diverse (Staats)commissies, waaronder de Staatscommissie-Cals/Donner (maar dat was na haar Kamerlidmaatschap).

PvdV, VVD
in de periode 1946-1958: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Adriana (Jeanne)

wijziging in naam en/of titulatuur
A. de Wit, tot 30 maart 1932

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 april 1907

overlijdensplaats en -datum
Velsen-Zuid (gem. Velsen), 23 december 1993

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 14 maart 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 5 september 1939 tot 1 september 1941
 • onderwijzeres Openbare lagere school, Speelmanstraat te Rotterdam, van 1942 tot 1945
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Rotterdam, van 9 november 1945 tot 2 september 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 20 februari 1958
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 juli 1966 tot 1 mei 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid adviescommissie voor de filmkeuring, van 11 juli 1966 tot 7 februari 1969
 • lid Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Staatscommissie-Cals/Donner), van 26 augustus 1967 tot 29 maart 1971

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor Sociale Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 september 1948 tot 21 september 1949
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Overzeese Rijksdelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 1956 tot 20 februari 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster voor onderwijs, overzeese gebiedsdelen, ambtenarenzaken, omroepzaken en sociale wetgeving van de VVD-Tweede Kamerfractie. Voerde vaak het woord.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam om persoonlijke redenen ontslag als Kamerlid (begeleiding zoon in middelbare schoolperiode en lange periode Kamerlidmaatschap)

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam
 • Haar ouders scheidden op 30 maart 1927.

verkiezingen
 • Was in 1937 Tweede Kamerkandidaat voor de Vrijheidsbond, maar werd niet gekozen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 85-86
 • H.J.L. Vonhoff, "Liberalen onder één dak" (1998), 126 e.v.
 • Wie is dat? 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.