Drs. A. (Bram) van Ojik

foto Drs. A. (Bram) van Ojik
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotograaf: Jonas van Impe

Internationaal georiënteerde politicus van de PPR en GroenLinks, die met een onderbreking van achttien jaar twee perioden Tweede Kamerlid was. Was in 1988-1990 voorzitter van de PPR en zat in 1993-1994 voor die partij in de Kamer. Speelde een belangrijke rol bij de fusie met PSP, CPN en EVP tot GroenLinks. Na zijn eerste periode als Kamerlid ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Keerde in 2012 terug in de Kamer en volgde al korte tijd later Jolande Sap op als fractievoorzitter en politiek leider, om in 2015 het stokje over te geven aan Jesse Klaver. Werd in 2017 echter opnieuw voor vier jaar Kamerlid. Gerespecteerd woordvoerder op het gebied van buitenlandse zaken, vreemdelingenbeleid en (internationaal) milieubeleid, wiens bijdragen in debatten zich enerzijds kenmerkten door principiële stellingname en anderzijds door een zekere bezadigdheid en milde wijsheid.

GroenLinks
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Abraham (Bram)

geboorteplaats en -datum
Veenendaal, 22 september 1954

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1973 tot 16 februari 1991
 • GroenLinks, vanaf 24 november 1990 (vanaf 2023 tevens lid PvdA)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1993 tot 17 mei 1994
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Cotonou (Benin), van mei 2003 tot augustus 2006
 • directeur IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie), ministerie van Buitenlandse Zaken, van augustus 2006 tot september 2009
 • directeur directie Sociale Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken, van september 2009 tot september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 20 mei 2015
 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015
 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, van oktober 2015 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht Leprastichting, vanaf januari 2016
 • lid Adviesraad Internationale Vraagstukken, vanaf 1 juli 2023

vorige (2/5)
 • informateur collegevorming provincie Utrecht, van 26 maart 2019 tot 12 april 2019
 • formateur collegevorming gemeente Nijmegen, van 21 april 2022 tot 9 juni 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 november 2012 tot 31 maart 2021
 • ondervoorzitter Contactgroep Verenigde Staten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 maart 2019 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Werd in 2019 medeverdediger van een door Sjoerd Sjoerdsma (D66) en anderen ingediend initiatiefwetsvoorstel over de mogelijkheid van meervoudige nationaliteit vanwege de Brexit (35.130)
 • Bracht in 2019 samen met Isabelle Diks de initiatiefnota 'Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd' uit (35.327)
 • Bracht in 2020 met Joël Voordewind (CU), Mahir Alkaya (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) een initiatiefnota uit over het tegengaan van slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen (34.595)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Toen hij als voorzitter namens het PPR-bestuur in april 1988 een anti-samenwerkingsstandpunt moest uitdragen, dreigde hij met aftreden als voorzitter. Na zware druk vanuit de partijleiding bleef hij echter aan en verdedigde hij het afwijzende standpunt
 • Werd door Foundation Max van der Stoel uitgeroepen tot Fair Politician of the Year 2012-2013 van Nederland voor zijn inzet voor de belangen van ontwikkelingslanden
 • In maart 2014 meldde hij kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks te zijn voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dat was niet meer aan de orde, nadat Jesse Klaver in 2015 politiek leider was geworden.

verkiezingen
 • Was in 1994 nummer zeven op de GroenLinks-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en werd niet herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Romana Abels, "Hij was bij geboorte, groei, verval en herstel", Trouw, 13 mei 2015
 • Thijs Niemantsverdriet, "Acteren dat ik woedend ben? Nee, bedankt", NRC Weekend, 16 en 17 mei 2015
 • Marno de Boer, "'Het gaat om de grote lijn, niet om de details'", Trouw, 31 juli 2019

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.