G.H. Kersten

foto G.H. Kersten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad

Eerste vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk onderwijzer, later predikant van een orthodox-gereformeerd kerkgenootschap. Pleitbezorger van een op Bijbelse grondslag geregeerd calvinistisch Nederland zonder bioscoop, sport, vaccinatie en sociale zekerheid. Bekend vanwege zijn amendement in de 'Nacht van Kersten' om het gezantschap bij de Paus op te heffen. Aanneming een dag later leidde tot de val van het eerste kabinet-Colijn. Had geen onbesproken gedrag in de oorlog en keerde na 1945 niet terug in de Tweede Kamer. Eenvoudig, vriendelijk en gemoedelijk Kamerlid.

SGP
in de periode 1922-1945: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerrit Hendrik

geboorteplaats en -datum
Deventer, 6 augustus 1882

overlijdensplaats en -datum
Waarde (Zld.), 6 september 1948

begraafplaats en -datum
Rotterdam-Crooswijk, 9 september 1948

2.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 24 april 1918

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • predikant Gereformeerde Gemeente, Rotterdam-Centrum, van 22 april 1906 tot 27 oktober 1912
 • predikant Gereformeerde Gemeente te Yerseke, van 3 november 1912 tot 11 mei 1926
 • hoofdredacteur "De Banier", staatkundig-gereformeerd dagblad, van april 1918 tot mei 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 14 september 1945
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 14 september 1945 (tot september 1925 eenmansfractie)
 • predikant Gereformeerde Gemeente, Rotterdam-Centrum, van 18 mei 1926 tot 6 september 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • vertegenwoordiger Gereformeerde Gemeenten in het Convent der Kerken, van januari 1941 tot maart 1941
 • docent Gereformeerde Theologische School te Rotterdam, omstreeks 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Een door hem en zijn fractiegenoot Zandt op 10 november 1925 ingediend en een dag later aangenomen amendement op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1926 om de post "Gezantschap bij de Heilige Stoel" te schrappen, leidde tot de val van het eerste kabinet-Colijn
 • Interpelleerde in 1928 minister Van der Vegte over de maatregelen ten opzichte van het intercommunale autobusverkeer

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Weggezuiverd uit de tijdelijke Staten-Generaal door de verklaringscommissie Beelaerts van Blokland
 • Werd in maart 1946 herkozen als partijvoorzitter en als eerste op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet, maar bedankte vanwege een hartkwaal
 • Werd in september 1946 door de commissie voor de perszuivering voor tien jaar ontzegd actief te zijn als journalist

anekdotes en citaten
 • Diende bij de behandeling van de Bioscoopwet een amendement in betreffende een algeheel verbod op filmvoorstellingen; dit amendement werd met algemene stemmen verworpen. Het vrijzinnig-democratische Kamerlid Ketelaar beantwoordde de uit de vergaderzaal opklinkende vraag: "Waar is Kersten?" met de woorden: "Naar de bioscoop!"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • M. Golverdingen, "ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk" (1971)
 • H. Florijn (red.), "Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten" (1993)
 • W. Slagter, "Kersten, Gerrit Hendrik (1882-1948)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 236
 • C. Graafland, "Kersten, Gerrit Hendrik", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 2, 281
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.