Verslag van een mondeling overleg Eerste Kamer uitgebracht over de stand van zaken van de Omgevingswet - Omgevingsrecht

vrijdag 24 november 2023

Bij dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet is een verslag van een mondeling overleg ondergebracht.