Bestuur en regio centrale thema's in programma NSC

dinsdag 24 oktober 2023, 13:24

DEN HAAG (PDC) - Verbetering van het bestuur is een belangrijk thema in het vandaag gepresenteerde programma van Nieuw Sociaal Contract. Voorstellen op dat gebied zijn wijziging van het kiesstelsel, de komst van een Constitutioneel Hof dat wetten aan de Grondwet kan toetsen en versterking van de positie van klokkenluiders.

Behalve via een ander kiesstelsel, met een sterkere regionale vertegenwoordiging, wil NSC meer aandacht voor de regio. Zo moeten streekziekenhuizen behouden blijven, dient er geen kilometerheffing te komen vanwege de nadelen voor automobilisten buiten de Randstad en moet de Lelylijn (Lelystad-Groningen) worden aangelegd.

Een opvallend punt is de begrenzing van het aantal jaarlijks toe te laten migranten. Het saldo van nieuwkomers en vertrekkers zou maximaal 50.000 moeten zijn. Er dient verder voortaan onderscheid te worden gemaakt tussen tijdelijke asielzoekers (bijvoorbeeld vanwege oorlog) en vervolgden. Studiemigratie moet worden beperkt.

NSC is voor verkleining van de veestapel, maar wil wel dat bij stikstof meer naar uitstoot dan naar deposito wordt gekeken. Er dienen twee kerncentrales te komen.

Bronnen: NSC, NOS, BNR