SGP presenteert het verkiezingsprogramma "Woord houden"

vrijdag 29 september 2023, 15:45

DEN HAAG (PDC) - De titel van het SGP-verkiezingsprogramma, "Woord houden" is een duidelijke verwijzing de Bijbel. Dat is ook de komende verkiezingen de belangrijkste bron voor het programma. Het programma is uitgewerkt in drie thema's: het beschermen van kwetsbaar leven, het gezin en veiligheid.

De bescherming van het kwetsbaar leven staat volgens de SGP onder druk. Dat gaat niet alleen om abortus maar ook om de zorg van kwetsbare ouderen. De partij wil dat in eerste plaats het maatschappelijk middenveld en de kerk de ruimte krijgen om zorg te verlenen, en waar dat niet lukt dat de overheid een vangnet vormt.

Het gezin is volgens de SGP een hoeksteen van de samenleving. Concreet betekent dat dat het gezin het startpunt moet zijn van beleid, niet de individuen waar een gezin uit bestaat. Dat vind bijvoorbeeld zijn weerslag in hoe er fiscaal naar gezinnen wordt gekeken. Speciale aandacht is er voor arme gezinnen, die moeten extra ondersteund worden.

De derde pijler onder het programma is veiligheid. De SGP wil extra agenten op straat en wil een sterkere krijgsmacht. Voor defensie moet er een wettelijke uitgavennorm komen zodat de waan van de dag minder invloed heeft op de defensiebudgetten.

Bron: SGP.nl