Tweede Kamer vraagt Raad van State advies over rol 'externe partij' in eerste fase formatie

vrijdag 22 september 2023, 10:55

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State moet vóór de Tweede Kamer debatteert over evaluatie van de formatie 2021 adviseren over de vraag hoe de verkenningsfase in de formatie beter kan verlopen. Een motie-Stoffer (SGP) daarover werd na de algemene beschouwingen aangenomen.

In 2021 sprak de Tweede Kamer uit bij de externe evaluatie ook moest worden gekeken naar de mogelijkheid dat een externe partij (bijvoorbeeld de Koning) wordt belast met de eerste stappen in de formatie. Aanleiding was de moeizame start van de formatie in 2021. De evaluatiecommissie achtte een rol voor de Koning niet uitgesloten.

De Raad van State moet nu alle mogelijke varianten in kaart brengen (inclusief een rol voor de koning), maar wel binnen de bestaande kaders. Dat betekent dat er geen verandering mag komen in de leidende rol die de Tweede Kamer zichzelf in 2012 heeft toegekend bij de formatie. De Kamervoorzitter heeft in een brief uiteengezet welke gedachten er bestaan over de (ondersteuning) van de komende verkenningsfase.

Bron: verslag Tweede Kamer, 21 september 2023