De parlementaire staat van Rudmer Heerema

vrijdag 25 augustus 2023, 10:00
R.J. (Rudmer) Heerema

Rudmer Heerema (1978) is sinds 3 september 2013 Tweede Kamerlid voor de VVD (met een onderbreking tijdens de formatie in 2017). Hij is oprichter en was directeur van het Expertisecentrum Onderwijs en Topsport. Hij begon zijn loopbaan als docent lichamelijke opvoeding.

In 2006-2013 was de heer Heerema gemeenteraadslid in Alkmaar, waar hij in 2010-2013 fractievoorzitter was.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Parlementaire activiteiten

Rudmer Heerema hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met sport, bewegingsonderwijs en daarnaast onder meer met natuurbeleid, dierenwelzijn, primair en voortgezet onderwijs, kansspelen en koninklijk huis. Sinds september 2022 is hij voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, daarvoor was hij enige maanden ondervoorzitter van de commissie.

Als Kamerlid wist hij via een amendement op de begroting vast te leggen dat er in het basisonderwijs twee uur bewegingsonderwijs moet worden gegeven. Over verbetering van het bewegingsonderwijs bracht hij in 2016 een initiatiefnota uit. Dat onderwerp ligt hem duidelijk na aan het hart en op dat gebied verdiende hij ook zijn sporen. Een ander succes voor hem was de financiële steun voor ijsstadion Thialf.

2.

Cijfers

Activiteit

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema

Dossiers woordvoerder

59

Kamervragen

172

Amendementen - eerste indiener

20 (waarvan 75% aangenomen; 4% van alle ingediende VVD-amendementen)

Amendementen - mede-indiener

26

Moties - indiener

93 (waarvan 81% aangenomen; 4% van alle ingediende VVD-moties)

Moties - mede ondertekend

148

Initiatiefnota's

1


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. De database, die ook beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek, bevat parlementaire gegevens van alle politici die een rol spelen of hebben gespeeld in de nationale politiek. Het biografisch archief gaat terug tot 1795. Sinds 1995 zijn ook de parlementaire gegevens systematisch ontsloten.

Zonder publieke financiering dreigen Parlement.com en deze database echter nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 te verdwijnen. Meer informatie en achtergrondartikelen hierover vind je op deze pagina.