Rekenkamer: financieel beheer ministeries moet beter

woensdag 17 mei 2023, 11:23

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft het belastinggeld in 2022 rechtmatig uitgegeven en kan die uitgaven ook goed verantwoorden. Dat is de conclusie van de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse verantwoordingsrapport, dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer ten behoeve van Verantwoordingsdag. Toch kraakt de Rekenkamer ook een aantal kritische noten.

De verantwoording van lopende zaken gaat doorgaans goed, maar bij nieuwe verplichtingen is er sprake van meer onrechtmatig gedane uitgaven. Te veel zelfs, volgens de Rekenkamer, al is de foutenmarge 'acceptabel'. Het moet wel beter, en juist daar ziet de Rekenkamer een ander probleem: bij tien van de twaalf ministeries is het financieel beheer niet helemaal op orde. De grootste problemen zitten bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waar ze de cijfers niet goed genoeg op orde hebben. Dat leidde ertoe dat de Rekenkamer de minister van Financiën heeft geadviseerd het ministerie van VWS te hulp te schieten. Inmiddels is er een taskforce vanuit Financiën aan de slag bij VWS.

Dat het financieel beheer bij de Rijksoverheid te wensen overlaat, is niet alleen onwenselijk maar kan ook een probleem worden als er een nieuwe crisis komt. Tijdens de coronacrisis liep het al niet goed. Van de 94,1 miljard euro aan maatregelen en steun is de Rekenkamer van 5,1 miljard niet zeker of het wel rechtmatig is uitgegeven.

Bij subsidies is nu te weinig aandacht voor het meten of gestelde doelen wel behaald worden. Met het oog op alle potjes en programma's voor bijvoorbeeld de landbouw en de klimaat- en energietransitie kan ook dat een probleem worden.

Bron: Algemene Rekenkamer