Onderzoek: niet alleen oververtegenwoordiging Randstad in Tweede Kamer

woensdag 19 april 2023, 16:30

DEN HAAG (PDC) - Het gevoel onder burgers dat 'de regio' niet vertegenwoordigd zou zijn in de Tweede Kamer strookt niet helemaal met de werkelijkheid. Onderzoekers Bram van Vulpen en Caspar van den Berg hebben - mede gebaseerd op cijfers uit het biografisch archief van PDC - in kaart gebracht waar de Kamerleden vandaan komen en welke plaatsen het vaakst in Kamervragen worden genoemd. Daar komt een genuanceerd beeld uit naar voren.

De afgelopen 30 jaar komen er relatief veel Kamerleden uit een groot deel van de Randstad, een deel van Zeeland, Flevoland én Noord-Groningen. Daarentegen zijn met name Oost-Brabant, de kop van Noord-Holland, de Gelderse vallei, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek slecht vertegenwoordigd. Rotterdam, Limburg, Overijssel en grote delen van Friesland scoren gemiddeld. Zo bezien zijn er dus ook regio's waar veel Kamerleden vandaan komen en waar toch onvrede is, zoals bijvoorbeeld Groningen.

Er is ook gekeken naar Kamervragen en hoe vaak regio's of type gebieden werden genoemd. Er is de afgelopen 30 jaar consistent veel aandacht voor grootstedelijke vraagstukken, maar sinds Rutte II ook steeds meer voor het platteland. Juist de midstedelijke regio's in de Randstad worden amper aangehaald in Kamervragen.

Bron: NRC Handelsblad / NOS