Amendement ingediend op wetsvoorstel 36132 - Verankering experiment educatieve module en andere wijzigingen lerarenopleiding

vrijdag 24 maart 2023

Bij wetsvoorstel 36132 - Verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding is een amendement ondergebracht.