Amendement ingediend op wetsvoorstel 35892 - Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

woensdag 15 maart 2023

Bij wetsvoorstel 35892 - Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing is een amendement ondergebracht.