Europese Rekenkamer: klimaatfonds levert nauwelijks zichtbaar resultaat op

donderdag 16 februari 2023, 10:40

DEN HAAG (PDC) - De ruim 700 miljoen die de Europese Commissie de afgelopen jaren aan de Global Climate Change Alliance (GCCA) besteedde, heeft nauwelijks zichtbaar resultaat opgeleverd. Dit concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport.

In 2007 lanceerde de EU het GCCA. Dit fonds van in totaal 729 miljoen euro is bedoeld om de landen die het kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering te helpen hun capaciteit voor de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering te vergroten. De minst ontwikkelde landen dragen het minst bij aan de uitstoot van broeikasgassen, maar worden het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Volgens het rapport zijn deze ambities niet waargemaakt.

De verbeteringen in de situatie van de begunstigden werden niet gemeten en het initiatief was onvoldoende toegespitst op de behoeften van de zwaarst getroffenen. De hulp bereikte ook niet altijd degenen waarvoor deze bedoeld was, namelijk de meest kwetsbare groepen. Zo waren er maar weinig maatregelen met activiteiten die specifiek inspeelden op de behoeften van vrouwen, en waren sommige andere activiteiten voor de armste huishoudens onbetaalbaar.

Bron: Europese Rekenkamer