Raad van State: integriteit vereist bredere aanpak dan alleen de juridische

maandag 28 november 2022, 13:43

DEN HAAG (PDC) - De afdeling Advisering van de Raad van State pleit voor een bredere benadering van het begrip integriteit. De raad stelt dat integriteitskwesties in de praktijk vaak te juridisch worden benaderd, terwijl niet alle integriteitskwesties - zoals omgangsvormen of privégedragingen - juridisch te regelen zijn. De focus moet daarom ook liggen op constante agendering en het bespreekbaar maken van het thema om discussie te voeren over wat wel en niet kan. Dat staat in een voorlichting die vandaag is gepubliceerd.

De voorlichting is gepubliceerd op verzoek van de regering, die wilde weten of het instellen van een (in- of extern) mechanisme voor toezicht en handhaving aan de gedragscode voor bewindspersonen past binnen de constitutionele grenzen. De Raad van State stelt dat dit het geval is met een intern college. Het college kan onderzoek doen en advies geven aan bewindslieden binnen het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar het interne karakter van zo’n college stelt ook beperkingen. Zo kan het geen klachten van derden behandelen.

Voor een extern college dat sancties kan opleggen moet in elk geval de Grondwet worden gewijzigd. De reden is dat in dat geval de autonomie van het parlement wordt doorkruist om over een bewindspersoon een oordeel te vellen. Wel zou er bij incidenten extern onderzoek kunnen worden gedaan. Dit kan volgens de afdeling zelfs bijdragen aan het vertrouwen dat de overheid integriteitskwesties op een zorgvuldige wijze behandelt.

Bron: Raad van State