Europa Vandaag: energiecrisis gaat ministers niet in de koude kleren zitten

donderdag 24 november 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Windmolens op berg
Bron: Bureau of Land Management

Energiecrisis gaat ministers niet in de koude kleren zitten

Voor de Buitengewone Zitting Raad Energie (plus Vervoer en Telecommunicatie) hebben de ministers vandaag afgesproken in Brussel. Boven aan de agenda staan dringende zaken als solidariteit van alle lidstaten voor de Europese aanpak van de energiecrisis en richtlijnen die de energietransitie moeten versnellen. Ze hopen een politiek akkoord te bereiken.

De ministers van vervoer komen gewoonlijk vier keer per jaar bijeen, de ministers van energie drie of vier keer per jaar en de ministers van telecommunicatie twee maal per jaar. Dat er vandaag een 'buitengewone zitting' plaatsvindt betekent dat deze Raad in eerste instantie niet op de planning stond, en is dus eigenlijk extra. Niet gek aangezien de energiecrisis ook niet op de planning stond.


 
Roberto Metsola, voorzitter Europees Parlement
Bron: The Council of the European Union

Derde dag plenaire week Europees Parlement

In Straatsburg hebben alle Europarlementariërs, medewerkers, journalisten en andere betrokkenen een drukke dag voor de boeg. Er zal veel worden gedebatteerd. Het zal onder andere gaan over de Digital Decade Policy 2030, de export van graan en mest via de Zwarte Zee, mensenrechtenschendingen in Egypte, maar ook in Qatar.

Ook is het Parlement voornemens te oordelen over de situatie in Hongarije, op deze manier kunnen ze de Commissie adviseren om wel of niet over te gaan tot financiële sancties. Het reilen en zeilen van de Hongaarse rechtsstaat houdt namelijk geen Europese koers aan... Het is blijft echter wel de Commissie haar taak om erop toe te zien dat alle lidstaten democratische kernwaarden naleven.


En verder...

Buigt de Tweede Kamercommissie Europese Zaken zich vandaag in commissiedebat over de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie naar aanleiding van het jaarlijke rapport van Europese Commissie. Er is vooral veel te doen over Hongarije. In een positiever daglicht heeft Roemenië dit jaar alle nodige stappen gezet om de rechtsstaat te verbeteren.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

24 november

Raad van de Europese Unie

Buitengewone Zitting Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

24 november

Europees Parlement

plenaire week

24 november

Tweede Kamer

Commissiedebat Europese Zaken