Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

dinsdag 22 november 2022

De Tweede Kamer heeft op 22 november 2022 wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 behandeld.