Onderzoek Rathenau Instituut: burgerinitiatief kan toegankelijker, bijvoorbeeld via online platform

donderdag 3 november 2022, 13:30

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer kan het voor burgers makkelijker maken om een petitie of burgerinitiatief in te dienen, zegt het Rathenau Instituut. In opdracht van de commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer schreef het Instituut het rapport Voor het Voetlicht, waarin het functioneren van burgerinspraak onderzocht werd.

"Elk initiatief burgers nemen om zich in het parlement te laten horen, is het waard om gekoesterd te worden", zegt onderzoekscoördinator Paul van Diederen. Uit het onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt echter dat de informatievoorziening en toegankelijkheid rondom burgerinitiatieven tekort komt.

In het rapport wordt duidelijk dat de werkwijze omtrent burgerinitiatieven te sterk gebaseerd is op de logica, organisatie en werkwijze van de Tweede Kamer, waardoor vooral individuen en organisaties die bekend zijn met 'het Haagse' er gebruik van maken. De Kamer dient volgens het rapport de werkwijze juist beter aan te laten sluiten op de leefwereld, behoeften en mogelijkheden van burgers die minder bekend zijn in politiek Den Haag.

Het Instituut deed ook vergelijkend onderzoek, met name met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, om aanbevelingen te doen. Een petitiecommissie of een petitieloket zou burgers kunnen ondersteunen bij het formuleren van hun voorstel. Daarnaast kan zo'n loket burgers met vergelijkbare onderwerpen bij elkaar brengen. Het werven van handtekeningen kan eenvoudiger worden gemaakt door het lanceren van een nieuw online platform. Een dergelijk platform kan initiatiefnemers ook inzicht geven in andere burgerinitiatieven en in de formeel gestelde eisen.

Het Rathenau Instituut kwam tot bevindingen na interviews met Tweede Kamerleden, griffiemedewerkers, experts uit binnen- en buitenland en burgers die eerder een petitie of burgerinitiatief aanboden.

Bron: Tweede Kamer, Rathenau Instituut