Openbaarheidswetgeving in Europese landen vergeleken door Universiteit Leiden

dinsdag 18 oktober 2022, 12:00

DEN HAAG (PDC) - Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen stijgt het aantal informatieverzoeken bij de overheid. Dit blijkt uit een rechtsvergelijkend onderzoek naar openbaarheidswetgeving dat Universiteit Leiden uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor het onderzoek is gekeken naar wetgeving in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland. Onder meer de reikwijdte van het recht op informatie en de werkwijze bij het afhandelen van informatieverzoeken is onder de loep genomen. Het onderzoek moet gebruikt worden om te kijken hoe het Nederlandse openbaarmakingsstelsel verbeterd kan worden.

De onderzoekers constateren dat Nederland een ruim documentenbegrip kent, waar brieven, notities en ook e-mails en chatberichten onder vallen. Sommige andere landen, zoals Zweden en Duitsland, beperken de informatievoorziening tot officiële documenten. Of er een causaal verband is tussen deze keuzes en de doorlooptijden voor behandeling van verzoeken is niet te zeggen, stellen de onderzoekers.

In het onderzoek is de informatiehuishouding van landen niet meegenomen. De onderzoekers constateren wel dat de manier waarop dit verankerd is in de wet verschilt tussen de landen. In een Kamerbrief laat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat een onderzoek naar dit onderwerp in gang zal worden gezet in samenwerking met de staatssecretaris van Cultuur en Media.

Bron: Rijksoverheid