Wet kiescollege Eerste Kamer voor niet-ingezetenen gepubliceerd in Staatsblad

vrijdag 19 augustus 2022, 10:40

DEN HAAG (PDC) - Op 18 augustus is de wijziging van artikel 55 van de Grondwet omtrent verkiezingen van de Eerste Kamer officieel in werking getreden. Met de verschijning van de wet in het Staatsblad kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen stemrecht krijgen voor een afzonderlijk kiescollege dat voor de niet-ingezetenen kan stemmen op kandidaten van de Eerste Kamer.

Voordat dit artikel in werking trad hadden Nederlanders die in het buitenland woonden geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, omdat Eerste Kamerleden worden gekozen door Provinciale Staten en leden van kiescolleges voor de Eerste Kamer in de Caribische Openbare Lichamen. Met deze Grondwetswijziging is er nu een apart kiescollege voor deze groep mensen meestemt bij de verkiezing van de Eerste Kamer.

Dit voorstel tot wijziging van de Grondwet werd in 2020 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediend. In 2020 namen de Tweede en Eerste Kamer het voorstel aan in de eerste lezing. In 2022 werd het voorstel ook aangenomen in de tweede lezing, conform de procedure voor grondwetswijziging. Met de publicatie in het staatsblad is het wetgevingsproces afgerond.

Bron: Parlementaire Monitor