Afhandelingstermijn Wob/Woo-verzoeken wordt bij alle ministeries overschreden

woensdag 20 juli 2022, 11:27

DEN HAAG (PDC) - Bij de behandeling van Wob/Woo-verzoeken overschrijden alle ministeries wel eens de maximale afhandelingstermijn. Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het overzicht staat het aantal verzoeken dat bij de ministeries ligt en hoe lang deze al in behandeling zijn.

Artikel 110 van de Grondwet stelt dat de overheid bij de uitoefening van haar taken openbaarheid in acht moet nemen. Dit is vastgelegd in de Wet open overheid (Woo), en hiervoor in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hierin staat dat mensen vrijwel alle overheidsinformatie kunnen opvragen. De termijn voor afhandeling van een verzoek is vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd.

Uit de gegevens blijkt dat bij alle ministeries de maximale afhandelingstermijn wel eens wordt overschreden. Bij sommige ministeries is dit maar met enkele dagen of weken, maar er zijn ook uitschieters zoals bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar enkele verzoeken al meer dan 1.000 dagen in behandeling zijn. Verder is te zien dat het aantal verzoeken in behandeling bij ministeries flink verschilt. Zo zijn er bij het ministerie van Defensie 27 verzoeken in behandeling, terwijl het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er 125 heeft.

Bron: Rijksoverheid