Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 1 juli 2022

vrijdag 1 juli 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 32545 - Wet- en regelgeving financiële markten

Besluiten bij: 36088 - Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Besluiten bij: 32140 - Herziening Belastingstelsel

Besluiten bij: 36087 - Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 (LNG invoercapaciteit in de Eemshaven)

Besluiten bij: 36140 - Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 (uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie)

Besluiten bij: 36120 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 36063 - Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Besluiten bij: 35925 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2022

Besluiten bij: 34813 - Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Besluiten bij: 36045 - Situatie in de Oekraïne

Besluiten bij: 29232 - Air France - KLM

Besluiten bij: 31789 - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Besluiten bij: 36100 IX - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

Besluiten bij: 35927 - Belastingplan 2022

Besluiten bij: 35437 - Fiscale verzamelwet 2021

Besluiten bij: 25087 - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Besluiten bij: 31934 - Douane

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Overige besluiten: