Raad van State niet overtuigd van toegevoegde waarde terugzendrecht Eerste Kamer

donderdag 16 juni 2022, 14:30

DEN HAAG (PDC) - De Afdeling advisering van de Raad van State oordeelt dat het voorstel om de Grondwet te wijzigen zodat de Eerste Kamer een terugzendrecht krijgt bij wetsvoorstellen, aanpassingen vereist. De Raad van State adviseert om het voorstel te heroverwegen alvorens het in te dienen bij de Tweede Kamer. Dit advies is in 2021 uitgebracht en op 16 juni 2022 openbaar gemaakt.

Een wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer. Op dit moment kan de Eerste Kamer een wetsvoorstel niet wijzigen, maar alleen in zijn geheel aannemen of verwerpen. Door de Eerste Kamer een wijzigings- en terugzendrecht te geven hoopt de regering de kwaliteit van wetgeving te bevorderen. De Tweede Kamer kan er overigens toe besluiten de door de Eerste Kamer voorgestelde wijzigingen naast zich neer te leggen.

De Afdeling advisering heeft twijfels of met dit wetsvoorstel een kwaliteitsverbetering van wetgeving bereikt wordt. Doordat wijzigingen deels teruggedraaid kunnen worden, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit en de coherentie van voorstellen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer nog steeds de mogelijkheid om moties in te dienen en om novelles te vragen. Dit voorstel komt voort uit de aanbevelingen van de Staatscommissie parlementair stelsel.

Bron: Raad van State