Tweede Kamer eist in Verantwoordingsdebat meer controle op rijksuitgaven

woensdag 15 juni 2022, 12:04

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil meer grip krijgen op de uitgaven die de regering doet en van plan is. Dat is de insteek van meerdere moties die door de Kamer zijn aangenomen in het debat over de controle op de uitgaven van het Rijk in 2021.

Zo moet de regering aan de slag om de Kamer voortaan vier keer per jaar te informeren over alle bugettaire voorstellen en wat dat betekent voor het huishoudboekje van het Rijk op de korte en lange termijn (motie-Van der Lee c.s.).

De Kamer wil ook dat de regering zich terughoudender opstelt bij het doen van extra uitgaven zolang de wettelijke basis daarvoor in een aanvullende begroting nog niet is goedgekeurd door de Kamer (motie-Heinen). Beleid dat op basis van een aanvullende begroting mogelijk wordt gemaakt zou, op een enkele uitzondering na, al helemaal uit den boze zijn zonder dat de Kamer zich erover heeft kunnen buigen.

Ook wil de Kamer meer aandacht voor de doelmatigheid en effectiviteit van alle gedane uitgaven (motie-Nijboer c.s.), en moet de regering bij beleidsvoorstellen beter uitleggen wat een voorstel bijdraagt aan de brede welvaart (motie-Van Raan/Sneller).

Bron: parlementairemonitor.nl, Tweede Kamer