Rekenkamer bezorgd over financieel beheer overheidsuitgaven

woensdag 18 mei 2022, 13:29

DEN HAAG (PDC) - Van 4,83% van de vastgelegde verplichtingen kan de rijksoverheid niet vaststellen of ze rechtmatig zijn. Dat staat in de verantwoordingsstukken van de Algemene Rekenkamer die vandaag zijn verschenen en aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het gaat om een totaalbedrag van zo'n 15,5 miljard euro van verplichtingen die geleid hebben of zullen leiden tot het uitgeven van geld. De tolerantiegrens van 1% die de Algemene Rekenkamer doorgaans hanteert is hiermee dus ruim overschreden. Het is het derde jaar op rij dat deze norm overschreden wordt.

Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of de overheid het geld volgens de regels besteedt. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer de bedrijfsvoering op de ministeries en of het beleid de gewenste resultaten heeft gehad. Dit rapport wordt gepubliceerd op de verantwoordingsdag, de dag waarop alle ministers zich jaarlijks moeten verantwoorden over het belastinggeld dat zij jaarlijks ontvangen en uitgeven.

Bronnen: rekenkamer.nl en tweedekamer.nl