Nieuwe publicatie Arco Timmermans 'The Advisory Roles of Political Scientists in Europe' verschenen

donderdag 17 februari 2022, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Onder eindredactie van onder meer Acro Timmermans en Marleen Brans is onlangs het boek The Advisory Roles of Political Scientists in Europe gepubliceerd. In dit open acces boek staan ​​de adviserende rollen van politicologen in Europa centraal. In het boek wordt via twaalf landenstudies gekeken waar verschillende trends zichtbaar zijn.

In het boek ligt de focus op de maatschappelijke betrokkenheid van academische politicologen. Enkele vragen die hierbij centraal staan zijn welke adviserende activiteiten en rollen politicologen vervullen; hoe politicologen hun werk in de sociale en politieke omgeving zien; en hoe achtergrondvariabelen de opvattingen en activiteiten van politicologen beïnvloeden.

Arco Timmermans is hoogleraar Public Affairs en is als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Zijn onderzoek richt zich vooral op de dynamiek van de publieke en politieke agenda. Voor onder andere het Montesquieu Instituut plaatst hij jaarlijks de Troonrede in een wolligheidsindex.

Het boek is Engelstalig en is te integraal als PDF te lezen via onderstaande link:

Bron: The Advisory Roles of Political Scientists in Europe