Draaideurverbod en onafhankelijke toetsing voor vervolgfuncties oud-bewindspersonen

maandag 29 november 2021, 18:22

DEN HAAG (PDC) - Er komt een nieuw integriteitsbeleid voor oud-bewindspersonen. Dat laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten in een persbericht. Het nieuwe integriteitsbeleid verbiedt oud-bewindspersonen om te lobbyen op beleidsterreinen waar de bewindspersoon bij betrokken is geweest. Dit verbod gaat per direct in.

Deze nieuwe regels worden geïmplementeerd naar aanleiding van eerdere ophef over het doorschuiven van oud-ministers en Kamerleden naar lobbykantoren. De Kamer nam eerder al verschillende moties aan die het gebruik van de Kamerpas door oud-Kamerleden aan banden legt en die oproepen tot het invoeren van een verplicht lobbyregister. Het nieuwe integriteitsbeleid is er op gericht om in de toekomst ophef over mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

Naast het verbod doet het ministerie nog twee andere voorstellen, namelijk een draaideurverbod en een verplichte afkoelperiode van twee jaar. Deze zullen de komende tijd via wetgeving tot stand komen. Tijdens de afkoelperiode moeten oud-bewindslieden advies vragen van een onafhankelijke commissie als ze een nieuwe functie aanvaarden. De commissie kan op drie manieren oordelen: (1) geen bezwaar, (2) toelaatbaar onder nadere voorwaarden, of (3) ontoelaatbaar wegens belangenverstrengeling.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties