Tweede Kamer wil verplicht lobbyregister met onafhankelijke handhaving

donderdag 18 november 2021, 14:22

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen over een verplicht lobbyregister voor bewindspersonen en de ambtelijke top. Aan dit register zou tevens een effectief en onafhankelijk toezicht- en handhavingsmechanisme gekoppeld moeten worden. De motie, ingediend door Laurens Dassen (VOLT), werd door 17 fracties ondersteund. Alleen de VVD en de Groep-van Haga stemden tegen.

In 2019 deed het Europese anticorruptieorgaan GRECO al de aanbeveling om regels en richtsnoeren over de omgang van bewindspersonen en de ambtelijke top met lobbyisten in te stellen. Daarnaast zou de transparantie over hun contacten en de besproken onderwerpen vergroot moeten worden.

De Europese Commissie en Ierland beschikken al over zo'n lobbyregister en een brede meerderheid van de Tweede Kamer roept op om een voorbeeld te nemen aan het Ierse model.

Bron: Parlementaire Monitor, dossier 35896