Troonrede: Steun voor Europese aanpak klimaat, COVID-19, en defensiebeleid

dinsdag 21 september 2021, 15:01

DEN HAAG (PDC) - Het demissionaire kabinet spreekt zijn steun uit voor Europese initiatieven op het gebied van klimaataanpak, vaccinaties en defensiebeleid. Dat blijkt uit de de vandaag voorgelezen troonrede. In die rede werd verder gerefereerd aan de waarborging van de Europese waardengemeenschap als 'fundament' voor de EU.

De EU kan op Nederlandse steun rekenen waar het de voorgestelde klimaataanpak betreft zoals neergelegd in de Green Deal, en voorts voor de wereldwijde vaccinaties en het versterken van het gemeenschappelijk defensiebeleid. De regering stelt hier extra geld voor beschikbaar. Daarnaast werd onderstreept dat de EU een belangrijke functie vervult in het bewaken van de Europese rechtsstaat en waardengemeenschap.

Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet stond de troonrede in het teken van het uitvoeren van lopend beleid. Er zijn echter toch al beslissingen genomen, want 'sommige onderwerpen zijn zo urgent dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten', aldus de koning.

Bron: www.rijksoverheid.nl